Titulats en Mestre d’Educació Musical a la Universitat de Barcelona dels cursos 2005 a 2008: estudi d'inserció laboral

Autors/ores

  • Eugènia Arús Universitat de Barcelona (UB)
  • Olga González Mediel Universitat de Barcelona (UB)
  • Susana Tapia Universitat de Barcelona (UB)
  • M.-J. Fernández Universitat de Barcelona (UB)
  • Laia Cladellas Universitat de Barcelona (UB)
  • Josep Gustems Carnicer

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2011.4.2423

Paraules clau:

Titulat, educació musical, inserció laboral, formació de mestres, mestre

Resum

Aquest estudi pretén esbrinar la coherència de la formació rebuda pels mestres d’educació musical que han estudiat a la UB respecte als requeriments necessaris per a la seva inserció laboral. S’ha dut a terme un estudi descriptiu ex post facto per enquesta que ha donat com a resultats un perfil definit de titulat que indica un alt grau d’inserció laboral i un temps d’espera mínim, principalment a les escoles públiques i mitjançant oposicions o borses d’interins. Aquests mestres estan satisfets de la seva feina, i la motivació per aprendre, la capacitat de treball, la comunicació oral, la vocació, la responsabilitat o les habilitats socials són algunes de les competències professionals que creuen que han estat determinants a l’hora de ser contractats. Per tot això es conclou que les persones que han cursat els estudis de Mestre d’Educació Musical de la UB tenen un alt grau d’inserció i satisfacció laboral, i que la formació inicial coincideix en gran part amb les competències de la professió detectades en aquest estudi.

Biografies de l'autor/a

Eugènia Arús, Universitat de Barcelona (UB)

Fac. de Formació del Professorat

Olga González Mediel, Universitat de Barcelona (UB)

Fac. de Formació del Professorat

Susana Tapia, Universitat de Barcelona (UB)

Fac. de Formació del Professorat

M.-J. Fernández, Universitat de Barcelona (UB)

Fac. de Formació del Professorat

Laia Cladellas, Universitat de Barcelona (UB)

Fac. de Formació del Professorat

Josep Gustems Carnicer

Director del Departament de Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal

Referències

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). (2003). Guia d’avaluació de la transició al mercat laboral. Barcelona: AQU (www.aqucatalunya.org)

Albaigés, J. (1998). «L’Ensenyament superior: nous reptes, nous horitzons». Revista del Col•legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, 107, 27-32.

Cabrera, A.; Weerts, D. (2003). «Encuestas a egresados: tres fundamentos conceptuales en el seguimiento de egresados universitarios». A: Métodos de anàlisis de la inserción laboral de los universitarios. Salamanca: Universidad de León. Accessible a: http://oasext.mec.es/educa/ccuniv/html/informes_y_estudios/documentos/Insercion_laboral.pdf

Comissió Europea (2000). Projecte CHEERS. Extret el 19 de juny de 2003 de http://www.uni-kasel.de/wzl/cheers.htm [consulta: setembre 2009].

Jaramillo, A.; Giraldo, A.; Ortíz, J. S. (2006). «Estudios sobre egresados. La experiencia de la Universidad EAFIT». Universidad EAFIT, 42 (141), 111-124.

Orteu, X. (2007). La construcción de itinerarios de inserción laboral. Barcelona: Gedisa.

Rodríguez, M. L. (coord.); Rodríguez, S.; Álvarez; M.; Figuera, M. P. (2008). Dels estudis universitaris al món del treball. Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona.

Serracant, P. (2005). La sobrequalificació entre els joves catalans. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Secretaria General de Joventut.

Teichler, U. (2003). «Aspectos metodológicos de las encuestas a graduados universitarios». A: J. Vidal García (coord.). Métodos de análisis de la inserción laboral de los universitarios (15-29). Salamanca: Universitat de Lleó / Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Teichler, U. (2010). Sistemas comparados de educación superior en Europa. Barcelona: Octaedro.

Universitat de Barcelona. (2010). Codi de Bones Pràctiques en recerca. Normatives i documents. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

Ventura, J.; Martínez, F. (2005). «Estudio sobre la inserción laboral de los graduados en Pedagogía en la Universidad de Barcelona». A: Actas de las XIV Jornadas de la Asociación de la Economía de la Educación, 287-297. Oviedo: Universitat d’Oviedo / AEDE.

Ventura, J. (2005). El prácticum en los estudios pedagógicos y la inserción laboral. Nuevos enfoques ante el reto europeo. Barcelona: Universitat de Barcelona, tesi doctoral en xarxa. http://www.tdx.cesca.es/TDX-0909105-141455 [consulta: octubre 2009].

Descàrregues

Publicades

2011-06-17

Com citar

Arús, E., González Mediel, O., Tapia, S., Fernández, M.-J., Cladellas, L., & Gustems Carnicer, J. (2011). Titulats en Mestre d’Educació Musical a la Universitat de Barcelona dels cursos 2005 a 2008: estudi d’inserció laboral. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 4(2), 25–39. https://doi.org/10.1344/reire2011.4.2423

Número

Secció

Articles de recerca

Articles més llegits del mateix autor/a