La perspectiva do it yourself (DIY) a l’ensenyament universitari. Donar compte de les competències quan s’aprèn mitjançant objectes visuals digitals

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2019.12.121056

Paraules clau:

Do it yourself o fes-ho tu mateix (DIY), Formació universitària, Objectes visuals digitals (OVD), Competències, Aprendre

Resum

INTRODUCCIÓ: En aquest article es reflexiona sobre l’experiència que va suposar explorar les possibilitats de la filosofia do it yourself o fes-ho tu mateix (DIY) en la docència universitària a diversos graus de les facultats de Belles Arts i Educació. MÈTODE: A través de les argumentacions que els estudiants van desenvolupar en dos grups de discussió, es van explorar els significats d’aprendre a través del DIY; per una banda, valorant els seus trànsits per les assignatures, i per una altra, prenent consciència de tot allò que els va aportar elaborar «ells mateixos» objectes visuals digitals (OVD) com a colofó reflexiu dels cursos. RESULTATS: S’estableix un diàleg a partir de les aportacions dels estudiants, que reflecteixen alguns dels dilemes emergents. DISCUSSIÓ: El text recull, discursivament, mirades entorn de les competències creativa, digital, col·laborativa, comunicativa i autoreflexiva desenvolupades durant aquesta experiència d’ensenyament i aprenentatge.

Biografia de l'autor/a

Fernando Herraiz García, Universitat de Barcelona

Unitat de Pedagagies Culturals / Departament de Dibuix / Facultat de Belles Arts

Referències

Bach, H. (2007). Composing a visual narrative inquiry. En D. J. Clandinin (ed.), Handbook of narrative inquiry: Mapping a methodology (pp. 280-307). Thousand Oaks: Sage.

Garcés, M. (23 de enero de 2016). DIY (“Do it yourself”). Ara.cat. Recuperado de http://www.ara.cat/suplements/diumenge/DIY-Do-it-your-self_0_1510048996.html

Hernández, F., y Sancho, J. M. (coord.) (2016). La perspectiva DIY en la universidad: ¡Hazlo tú mismo y en colaboración! Implicaciones pedagógicas y tecnológicas. Barcelona: Octaedro-ICE.

Hickey-Moody, A., Palmer, H., y Sayers, E. (2016). Diffractive Pedagogies: Dancing across New Materialist Imaginaries. Gender and Education, 28(2), 213–29. https://doi.org/10.1080/09540253.2016.1140723

Kincheloe, J. L., y Berry, K. S. (eds.) (2004). Rigour and complexity in educational research: Conceptualizing the bricolaje. Maidenhead: Open University Press.

Sánchez, J. A., y Miño, R. (2015). La filosofía DIY en acción. Desarrollo de la competencia digital mediante la colaboración y la reflexión. XXIII Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa. JUTE 2015. Badajoz. (pp. 250-259).

Descàrregues

Publicades

2019-01-07

Com citar

Herraiz García, F., & Alonso-Cano, C. (2019). La perspectiva do it yourself (DIY) a l’ensenyament universitari. Donar compte de les competències quan s’aprèn mitjançant objectes visuals digitals. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 12(1), 1–13. https://doi.org/10.1344/reire2019.12.121056

Número

Secció

Secció especial: VI jornades sobre la relació pedagògica a la universitat