Vol. 16 No 1 (2023): (juliol-desembre, 2022). Publicació avançada