Una experiècia basada a aprendre de manera autònoma dins del context universitari. Aprenent Sociologia amb estudiants del grau de Conservació i Restauració de Béns Culturals

Fernando Herraiz García

Resum


L’experiència que s’exposa en el present article sorgeix d’un treball a dues bandes: per una banda, el que està vinculat al projecte d’innovació docent i a l’avaluació de l’aprenentatge autònom (PID2012-UB/040) realitzat dins del grup Indaga-t; i per una altra, la docència que l’autor desenvolupa a l’assignatura Antropologia i Sociologia de l’Art amb estudiants del grau de Conservació i Restauració de Béns Culturals. Mentre que en el context del grup d’innovació es consolidava  la posició teòrica, a l’aula es desenvolupava una experiència que anava més enllà d’habilitar els estudiants per tal que ells mateixos poguessin fer les demandes docents. En aquesta direcció, el text s’aproxima en aprendre de manera autònoma redefinint el rol del docent, desplaçant centralitats, compartint responsabilitats, considerant autories, desenvolupant estratègies col·laboradores, produint col·lectivament, reflexionant sobre l’avaluació, etc. Tot això, dialogant amb els arguments dels propis estudiants, les observacions i percepcions del docent, i les produccions acadèmiques realitzades durant l’assignatura.


Paraules clau


Aprendre autònom; Avaluació i autoavaluació; Posicions docents; Treball col·laborador; Autoria d'estudiants.

Text complet:

PDF (Español)

Referències


[1] Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B. y Wiliam, D. (2003) Assessment for Learning. Putting it into practice. Open University Press, Buckingham.

[2] Black, P. y Wiliam, D. (2003) In praise of educational research: Formative assessment. British Educational Research Journal, 29, pp. 623-637.

[3] Champagne, M. F., Clayton, T., Dimmitt, N., Matthew, L., Savage, W., Shaw, J., Stroupe, R., Thein, M. M. y Walter, P. (2002) The assessment of learner autonomy and language learning. AILA Review, 15(0), pp. 45-55.

[4] Chan, V. (2000) Fostering Learner Autonomy in an ESL Classroom. TESL Canada Journal, 18 (1), pp. 75-86.

[5] Delgado, A. M. y Oliver, R. (2009) Interacción entre la evaluación continua y la autoevaluación formativa: La potenciación del aprendizaje autónomo. Red-U. Revista de Docencia Universitaria, 4, pp. 1-13.

[6] Dobbs, S. M. (1992) The DBAE Handbook. An overview of discipline-basade art education. Getty Center for Education in the Arts, Los Ángeles.

[7] Estruch, J. (2003) La perspectiva sociológica. En: S. Cardús (coord.) La mirada del sociólogo. Qué es, qué hace, qué dice la sociología. UOC, Barcelona, pp.15-42.

[8] Heinich, N. (2003) La sociología del arte. Nueva Visión, Buenos Aires.

[9] Kenny, B. (1993) For more autonomy. System, 21(4), pp. 431-442.

[10] Levett-Jones, T. L. (2007) Facilitating reflective practice and self-assessment of competence thorugh the use of narratives. Nurse Education in Practice, 7, pp.112-119.

[11] Marshall, B. y Drummond, M. J. (2006) How teachers engage with Assessment for Learning: lessons from the classroom. Research Paper in Education, 21(2), pp.133-149.

[12] Perrenoud, P. (2001) Évaluation formative et évaluation certificative : postures contradictoires ou complémentaires? Formation professionnelle suisse, 4, pp. 25-28.

[13] Perrenoud, P. (1991) Towards a pragmatic approach to formative evaluation. En: P. Weston (ed.) Assessment of pupil’ achievement: Motivation and Assessment, Swets & Zeitlinger, Amsterdam, pp. 79-101.

[14] Thanasoulas, D. (2000). What is learner autonomy and how can it be fostered. The Internet TESL Journal, 6(11), pp. 1-12.

[15] Zolberg, V. L. (2002) ¿Qué es el arte? ¿Qué es la sociología del arte? En: Sociología de las artes. Fundación Autor, Madrid (1º ed. 1990), pp.17-46.
DOI: https://doi.org/10.1344/RIDU2015.7.6

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona