Aplicació de tècniques de creativitat per la potenciació de la Innovació Empresarial en un MBA. Utilització de Lego Serious Play (LSP)

Josep Capó-Vicedo, Pau Micó i Tormos

Resum


En aquest treball es presenten els resultats d’un projecte de gamificació realitzat en l’àmbit del Màster Oficial en Direcció d’Empreses (MBA, Universitat Politècnica de València, Campus d’Alcoi). En l’experiència es pretenen identificar els punts forts i dèbils d’una empresa real. Per això s’utilitza com a eina de joc Lego Serious Play (LSP). Els subjectes de la gamificació són els alumnes del MBA i els treballadors de l’empresa analitzada, treballant barrejats en equips diversos. Els resultats van ser molt positius tant pel que fa als objectius aconseguits com a la col·laboració entre alumnes i treballadors de l’empresa.

Paraules clau


Gamificació;Lego Serious Play

Text complet:

PDF (Español)

Referències


Gray, D., Brown, S., Macanufo, J. (2012) Gamestorming: 83 juegos para innovadores, inconformistas y generadores del cambio. Deusto S.A. Ediciones, Barcelona.

Morales, M., León, A. (2013) Adiós a los mitos de la Innovación: Una guía práctica para innovar en América Latina. Innovare, Costa Rica.

Betz, F. (1997) Managing technological innovation: competitive advantage from change. John Wiley & Sons, Inc, New York.

Gallego Gómez, C., De Pablos Heredero, C. (2013) The gamification and the enrichment of innovation practices in the firm: an analysis of experiences. Intangible Capital, 9(3), pp. 800-822.

Sojo, W. (2015). Creatividad e innovación en la gestión empresarial. Disponible en: http://www.gestiopolis.com/creatividad-e-innovacion-en-la-gestion-empresarial

Frick, E., Tardini, S., Cantoni, L. (2013) White Paper on LEGO® SERIOUS PLAY®. A state of the art of its application in Europe. Disponible en: http://www.s-play.eu/en/news/70-s-play-white-paper-published

Frick, E., Tardini, S., Cantoni, L. (2014) LEGO SERIOUS PLAY applications to enhance creativity in participatory design. En: Fredricka K. Reisman (ed.), Creativity in Business. Research Papers on Knowledge, Innovation and Enterprise, Volumen II, KIE Conference Book Series, pp. 200–210.
DOI: https://doi.org/10.1344/RIDU2017.9.2

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona