El professional del Dret en la formació de l'intèrpret. Una experiència didàctica

Raquel Sanz-Moreno

Resum


Aquest article presenta els resultats d'una experència didàtica a l'aula d'interpretació en els serveis públics que va comptar amb la col·laboració de dos experts en Dret Civil, per una banda, i Dret d'Estrangeria per una altra. Els alumnes de quart curs del Grau de Traducció i Mediació Interlingüística de francès de la Universitat de València van participar en diferents sessions de quatre hores d'interpretació d'enllaç amb especialistes en la matèria, que van accedir a col·laborar en exercicis de simulació en els quals es plantejaven diferents casos pràctics. Els alumnes van participar activament adoptant el paper d'intèrprets o d'usuaris del servei, i posteriorment van contestar a qüestionaris en referència a les sessions i els aspectes sobre deontologia professional que s'havien tractat. L'avaluació de les enquestes esmentades demostra que la interacció amb el professional va canviar radicalment la perspectiva de l'alumnat pel que fa a la consideració de la interpretació judicial: els alumnes van acabar atorgant més importància als factors extratextuals (sobretot culturals) de la situació comunicativa, van perdre la por a fer el ridícul o a parlar en públic, van desenvolupar estratègies de col·laboració amb el professional i el van integrar com un element fonamental en la interpretació entesa com un treball en equip. La socialització amb l'expert es presenta d'aquesta manera com a una eina per explorar a l'aula d’interpretació.

Paraules clau


Interpretació en els serveis públics; Interpretació judicial; Exercicis de simulació; Socialització; Experiència pedagògica.

Text complet:

PDF (Español)

Referències


Alonso, I., y Baigorri, J. (2008) Enseñar la interpretación en los servicios públicos: una experiencia docente. Redit, 1, pp. 1-25.

Alonso Rimo, A. (2009) Aprendizaje cooperativo en Derecho penal: algunas estrategias. En: García Añón J. (Ed.), Miradas a la innovación: experiencias de innovación en la docencia del Derecho. Universidad de Valencia, Valencia.

Barkley, E.F., Cross, P., y Major, C.H. (2005) Técnicas de aprendizaje colaborativo. Manual para el profesorado universitario. Ediciones Morata, S.L., Madrid.

Cambridge, J. (2003) Unas ideas sobre la interpretación en los Centros de Salud. En: Valero Garcés, C. (Ed.), Traducción e Interpretación en los servicios públicos. Contextualización, actualidad y futuro, (pp. 51-69). Comares, Granada.

Fernández Pérez, M. (2015) Designing role-play Models for Telephone Interpreting Training. MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación, núm. esp. 2, pp. 259-279. doi: http://dx.doi.org/10.6035/MonTI.2015.ne2.10

García Beyaert, S. (2013) Código deontológico. Principios éticos y pautas de buenas prácticas para la interpretación en los servicios públicos y el ámbito comunitario. Recuperado de http://www.l-in-k.org/Codigo_deontologico_ISPC.pdf (última consulta: 7 de abril de 2017)

Gile, D. (1995) Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. John Benjamins, Ámsterdam.

Jiménez Ivars, A. (2012) Primeros pasos hacia la interpretación. Inglés-Español.: Servicio de Comunicación y Publicaciones. Universitat Jaume I, Castellón.

Kelly, D. (2002) Un modelo de competencia traductora: bases para el diseño curricular. Puentes: Hacia nuevas investigaciones en la mediación intercultural, 1, pp. 9-20.

Kelly, D. (2005) A Handbook for Translator Trainers. Translation Practices Explained. St. Jerome, Manchester.

Kiraly, D. (2000) A Social Constructivist Approach to Translator Education. Empowerment from Theory to Practice. St. Jerome, Manchester.

Lázaro, R. (2007) Dilemas éticos del traductor/intérprete en los servicios. Ponencia presentada en el First International Forum on Translation/Interpreting and Social Activism. Recuperado de http://www.translationactivism.com/articles/Raquel_Lazaro.pdf (última consulta: 7 de abril de 2017)

López Noguero, F. (2007) Metodología participativa en el aula universitaria. Narcea S.A. de Ediciones, Madrid

Martin, A. (2015) La formación en interpretación en España: pasado y presente. MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación, núm. Esp. 2, pp. 87-110. doi: http://dx.doi.org/10.6035/MonTI.2015.ne2.3

Martín, X. (1992) El role-playing. Una técnica para facilitar la empatía y la perspectiva social. Comunicación, Lenguaje y Educación, 15, pp. 63-67. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/126264.pdf (última consulta: 7 de abril de 2017)

Mitchell, G. (1998) Role-Playing Rhetoric of Science Pedagogy and the Study of Medical Ethics. Ponencia presentada en la National Communication Association Convention, New York, NY.

Monzó Nebot, E. (2003) Las socializaciones del traductor especializado: El papel de los géneros. Revista de la Facultad de Lenguas Modernas, 6, pp. 15-29.

Monzó Nebot, E. (2006) The Example of Experts in the Training of Legal Translators. Translation Ireland. New Vistas in Translator and Interpreter Training (special issue), 17(1). John Kearns. Ed. Dublin: Irish Translators’ and Interpreters’ Association, pp. 69-91.

PACTE. (2001) La competencia traductora y su adquisición. Quaderns. Revista de Traducció, 6, pp. 39-45. Recuperado de http://ddd.uab.cat/record/2736?ln=ca (última consulta: 7 de abril de 2017)

Ruiz Mezcua, A. (2015) Aplicación práctica de la interpretación judicial a las aulas universitarias. Quaderns, Revista de Traducció, 22, pp. 307-323. Recuperado de http://ddd.uab.cat/record/132755/ (última consulta: 7 de abril de 2017)

Valero Garcés, C. (2006) Formas de Mediación Intercultural, Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos. Conceptos, datos, situaciones y práctica. Comares, Granada.

Way, C. (2009) Bringing Professional Practices into Translation Classrooms. En: I. Kemble (Ed.), The Changing Face of Translation (pp. 131-142). University of Portsmouth, Portsmouth.
DOI: https://doi.org/10.1344/RIDU2018.10.1

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona