L'aprenentatge i Servei: mètode d'ensenyament i manera de vincular la universitat i la societat

Carlos Soneira Calvo

Resum


En aquest treball presentem el procés d'implementació, durant tres anys acadèmics, d'una proposta d'Aprenentage i Servei. L'experiència es correspon amb una matèria obligatòria sobre didàctica de les matemàtiques impartida en el 2n quadrimestre del primer curs del grau en Educació Primària . Els col·lectius receptors del servei són dos: menors en risc d'exclusió social, i menors amb diversitat funcional. Describim el procés complet, des de l'esbós inicial,  la posada en contacte amb les diferents entitats, la intermediació de la universitat, fins al disseny de les activitats a dur a terme coordinant els estudiants universitaris amb les entitas socials, i l'avaluació dels resultats relatius a l'aprenentatge i al servei. Prestem especial atenció a les reflexions derivades de l'adaptació del procediment general d'Aprenentatge i Servei a les característiques específiques de la relació entre la universitat en la que es duu a terme i el seu context social. En aquest sentit s'introdueixen innovacions en el protocol d'implementació que poden ser aplicades a altres universitats amb unes característiques contextuals similars, amb independència de l'assignatura en la que es duu a terme l'Aprenentatge i Servei.


Paraules clau


Aprenentatge i Servei; Grau en Educació Primària; Educació Matemàtica.

Text complet:

PDF (Español)

Referències


Acquadro, D., Soro, G., Biancetti, A., Zanotta, T. (2009) Serving Others and Gaining Experience: A Study of University Students Participation in Service Learning. Higher Education Quarterly, 63(1), pp. 46-63.

Cooper, S., Cripps, J., Reisman, J. (2013) Service-learning in deaf studies: impact on the development of altruistic behaviors and social justice concern. American Annals of the Deaf, 157(5), pp. 413-27.

Fernández, A. (2006). Metodologías activas para la formación de competencias. Educatio siglo XXI, 24, pp. 35-56.

Galambos, R., Kozma, J. (2005) Service-Learning and Civic Education in Hungarian Higher Education. Vocational Education: Research and Reality, 10, pp. 40-51.

Gijón Casares, M. (2009) Aprendizaje servicio y necesidades sociales. En: J.M. Puig (coord.) Aprendizaje servicio (ApS). Educación y compromiso cívico (pp. 53-70). Graó, Barcelona.

Hansen, K., (2012) A practical guide for designing a course with a Service-Learning component in higher education, The Journal of Faculty Development, 26(1), pp. 29-36.

Jenkins, A., Sheehey, P. (2011) A checklist for implementing Service-Learning in higher education, Journal of Community Engagement and Scholarship, 4(2), pp. 52-60.

Luna, E. (2010) Del centro educativo a la comunidad: un programa de aprendizaje servicio para el desarrollo de ciudadanía activa. (Tesis inédita de doctorado). Universitat de Barcelona, Barcelona, España.

Martín, X. (2009) La pedagogía del aprendizaje servicio. En: J.M. Puig (coord.) Aprendizaje servicio (ApS). Educación y compromiso cívico (pp. 107-126). Graó, Barcelona.

Martínez Vivot, M., Folgueiras Bartomeu, P. (2015) Evaluación participativa, Aprendizaje-Servicio y universidad. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 19(1), pp. 129-145.

Oficina de Cooperación e Voluntariado (2015) Construíndo Aps na UDC. Material empregado no curso de formación sobre ApS impartido pola OCV. Recuperado de:

https://www.udc.es/export/sites/udc/ocv/_galeria_down/ApS/Presentacixn_CONSTRUxNDO_APRENDIZAXE_SERVIZO_NA_UDC.pdf

Palos Rodríguez, J. (2009) ¿Por qué hacer actividades de aprendizaje servicio? En: J.M. Puig (coord.) Aprendizaje servicio (ApS). Educación y compromiso cívico (pp. 151-161). Graó, Barcelona.

Puig Rovira, J. M., Gijón Casares, M., Martín García, X., Rubio Serrano, P. (2011) Aprendizaje-servicio y Educación para la Ciudadanía. Revista de Educación, número extraordinario, pp. 45-67.

Rodríguez-Gallego, M. (2014) El Aprendizaje-Servicio como estrategia metodológica en la Universidad. Revista Complutense de Educación, 25(1), pp. 95-113.

Rodríguez-Gallego, M., Ordónez-Sierra, R. (2015) Una experiencia de Aprendizaje Servicio en comunidades de aprendizaje. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 19(1), pp. 314-333.

Silva Quiroz, J., Maturana Castillo, D. (2017) Una propuesta de modelo para introducir metodologías activas en educación superior. Innovación Educativa, 17(73), pp. 117-132.

Tapia, M.N. (2005) La pràctica solidària com a pedagogia de la ciutadania activa. Fundació Jaume Bofill (Debats d’Educació), Barcelona.

Universidade da Coruña (2015) Documento marco do programa de Aprendizaxe-Servizo na UDC. https://www.udc.es/export/sites/udc/ocv/_galeria_down/ApS/Institucionalizacion_ApS_UDC.pdf_2063069239.pdf
DOI: https://doi.org/10.1344/RIDU2019.11.8

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona