Èxit acadèmic, característiques personals i procés de Bolònia: Una aplicación econométrica.

Daniel Albalate, Xavier Fageda, Jordi Perdiguero

Resum


La universitat espanyola es troba en ple procés d'implementació de l'espai europeu d’ensenyament superior (EEES), aspecte que modificarà les metodologies docents que habitualment s'han vingut utilitzant. Aquest treball té com a objectiu principal examinar en quina mesura les noves metodologies docents poden influir en les qualificacions obtingudes pels alumnes. Per això s'ha elaborat una enquesta entre els alumnes de l'assignatura de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona, on podem distingir dos grups d’estudiants: els que han seguit la metodologia docent de l'EEES d'una banda, i els que han mantingut la metodologia tradicional d'avaluació. Aquest fet conforma una estructura d'experiment natural, en el que hi ha un grup afectat pel canvi en la metodologia docent, i un grup de control. L'estimació d'un model logit ordenat ens permet observar com les noves metodologies docents basades en la implementació de l'EEES ajuden a millorar substancialment les qualificacions obtingudes pels alumnes. Altres variables que ajuden a obtenir millors qualificacions són les hores d'estudi, l'assistència a classe i els coneixements previs dels alumnes. En aquest sentit, una implantació reeixida de l'EEES exigirà desenvolupar les estratègies de motivació pertinents perquè augmenti les hores que els alumnes dediquen a l'estudi, augmenti el percentatge d'assistència a les classes magistrals i hi hagi una coordinació adequada dels diferents
programes de les assignatures. En definitiva, la implementació de l'EEES pot ser un bon instrument per millorar el rendiment acadèmic dels estudiants universitaris espanyols sempre que la reforma tingui en compte aquells aspectes que influeixen en aquest rendiment. Això s'ha de tenir en compte a l'hora de valorar una reforma tan complexa i exigent tant per alumnes com per professors.

Paraules clau


Educación Universitaria, Espacio Europeo de Enseñanza Superior, Éxito educativo, Experimento natural, Logit ordenado.

Text complet:

PDF (Español)


DOI: https://doi.org/10.1344/105.000001655

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona