Variables predictores del rendiment acadèmic en l’EEES: estils de pensament, metes acadèmiques, nota mitjana d'entrada a la titulació i hores d'estudi

Ana Belén Bernardo, José Carlos Núñez, Celestino Rodríguez, Inmaculada Bernardo, Estrella Fernández, Rebeca Cerezo, Aroa González

Resum


L'interès d'aquest estudi s'ha centrat en conèixer el grau d'adequació dels estudiants de primer curs universitari a les necessitats d'aprenentatge que planteja el nou marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior, en relació als estils de pensament, les metes acadèmiques, la nota d'entrada a la titulació i les hores d'estudi. Per a això, s'ha treballat amb una mostra de 559 alumnes universitaris de primer curs de 11 titulacions pertanyents a la Universitat d’Oviedo, amb un total de 190 homes (34%) i 369 dones (66%). En aquesta recerca s’han utilitzat el Thinking Styles Questionnaire for Students (TSQS), el Cuestionario para la Evaluación de Metas Académicas-II (CEMA-II) i un qüestionari de dades personals i acadèmics. Els resultats dels anàlisis suggereixen que els alumnes universitaris de primer any estan orientats cap a metes d'aprenentatge. A més, prefereixen estils de pensament relacionats amb la resolució de les tasques de forma autònoma i creativa, independentment de la titulació en què estiguin matriculats.

Paraules clau


EEES, Estilos de pensamiento, Metas académicas, Horas de estudio, Nota de entrada a la titulación.

Text complet:

PDF (Español)


DOI: https://doi.org/10.1344/105.000001656

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona