Avaluació d’assignatures d’experimentació amb metodologies diverses

Maria Teresa Montañes, Antonio Eduardo Palomares, Maria José Muñoz-Portero, Rita Sánchez-Tovar

Resum


L’avaluació d’assignatures desenvolupades exclusivament al laboratori és una tasca complexa que requereix l’ús de diverses metodologies per aconseguir una valoració completa dels coneixements, les aptituds, les capacitats i les habilitats que ha desenvolupat l’alumnat durant el curs acadèmic. En aquest treball, discutim i mostrem els resultats obtinguts amb l’aplicació de diverses metodologies d’avaluació: mitjançant l’avaluació d’informes de pràctiques, mitjançant proves escrites i mitjançant exercicis pràctics que cal realitzar al laboratori. Els resultats mostren que l’avaluació del treball de l’alumnat no es pot fer tan sols avaluant els informes de les pràctiques realitzades, sinó que és necessari afegir-hi un examen individual, el qual pot ser escrit, o pràctic al laboratori. Pareix que els resultats obtinguts no difereixen molt entre realitzar un examen escrit o un examen pràctic, però considerem que mentre siga possible (grups poc nombrosos) és millor tenir en compte els resultats de totes tres proves. Totes aquestes proves proporcionen dades sobre les aptituds, les capacitats, els coneixements i les habilitats de l’alumnat, però unes incideixen més que altres en cadascun d’aquests aspectes; així, els informes proporcionen una informació àmplia sobre les aptituds i les capacitats de l’alumnat; l’examen escrit, sobre els coneixements que té, i el pràctic, sobre les habilitats que posseeix.

Paraules clau


Innovació avaluació docent; Experimentació; Laboratori

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.1344/105.000001657

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona