Una experiència de formació en competències emocionals del professorat universitari

Carlos Hue García

Resum


En el marc de la convergència europea que pretén la reforma universitària de Bolonya, es presenta l’experiència d’un curs tipus d’entre vuit i dotze hores per a professors universitaris, desenvolupat entre els anys 2003 i 2012. Aquesta acció formativa es va iniciar a l’ICE de la Universitat de Saragossa al llarg del curs 2003-2004 i s’ha impartit també en universitats de Catalunya, País Basc, Galícia, Múrcia, Madrid i Aragó. El nombre total de professors universitaris puja a 753, procedents de totes les especialitats científiques. El curs s’estructura en set mòduls en els que es treballen cadascuna de les competències emocionals del mètode de pensament emocional, mètode original de l’autor de l’article. El primer desenvolupa la capacitat d’auto coneixement com inici al mètode de pensament emocional. El segon tracta de l’autoestima, tan important en la funció docent. El tercer desenvolupa la capacitat d’autocontrol, tant física com psicològica. El quart planteja fórmules per a l’increment de la motivació del professorat universitari i es centra sobre la construcció del projecte personal, docent i investigador de cada professor. El cinquè assenyala la importància de la millora que el coneixement dels altres, dels alumnes i de la resta del professorat té en la millora docent i insisteix en la millora de la comunicació tant verbal com no verbal. El sisè treballa l’empatia i s’ensenya al professorat universitari a valorar als alumnes como a futurs professionals experts en el seu àmbit professional, social o científic. Finalment, el setè tracta del lideratge, del lideratge docent i s’ensenya als professors sobre com aconseguir el control de l’aula, així com la implicació i la motivació dels estudiants en el seu propi procés d’aprenentatge. Un nou mètode no podia utilitzar mètodes antics i, per aquest motiu, aquest article presenta una nova metodologia original del mateix autor que es denomina “dramatització emocional” i que és una combinació de la intel·ligència emocional i les tècniques del teatre. Finalment, s’exposa també com a novetat, el que l’autor denomina “particonferència” una nova forma d’impartir conferències en congressos i jornades, basada en la intel·ligència emocional i que propicia la interrelació entre el conferenciant i els assistents, així com entre ells mateixos millorant la motivació, la comprensió i l’aprenentatge. L’avaluació d’aquest tipus de formació per part del professorat assistent ha sigut sempre molt positiva amb puntuacions que van del 7,65 i 9,57. S’acompanya una avaluació qualitativa, un conjunt d’exercicis tipus i una bibliografia actualitzada.

Paraules clau


Aprenentatge universitari; Intel·ligència emocional; Formació del professorat; Competències emocionals

Text complet:

PDF (Español)


DOI: https://doi.org/10.1344/105.000001865

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona