Aplicació de rúbriques per a l’avaluació dels alumnes en el laboratori químic

Autors/ores

  • Francisco Gonell Departament de Química Inorgànica i Orgànica Universitat Jaume I Av. de Vicent Sos Baynat s/n, Castelló de la Plana, 12071
  • Sergio Gonell Departament de Química Inorgànica i Orgànica Universitat Jaume I Av. de Vicent Sos Baynat s/n, Castelló de la Plana, 12071
  • Beatriz Julián-López Departament de Química Inorgànica i Orgànica Universitat Jaume I Av. de Vicent Sos Baynat s/n, Castelló de la Plana, 12071
  • Jose A. Mata Departament de Química Inorgànica i Orgànica Universitat Jaume I Av. de Vicent Sos Baynat s/n, Castelló de la Plana, 12071

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDU2016.8.2

Paraules clau:

Rúbrica, Avaluació, Química, Laboratori químic

Resum

El present treball de millora educativa constitueix un exemple de millora en les pràctiques de laboratori de l’assignatura QU0924 Química Inorgànica III mitjançant la introducció de rúbriques com a instrument d’avaluació. Clàssicament, l’avaluació en el laboratori químic es feia de manera subjectiva, és a dir, el professor tenia la intuïció de qui estava seguint i fent correctament les pràctiques. A més a més, la distribució dels grups de treball de laboratori per parelles feia més dificultosa l’avaluació individual dels estudiants, que en molts casos no sabien molt bé amb quins criteris se’ls avaluava.

La introducció d’una rúbrica per a avaluar les distintes competències dels estudiants al laboratori químic ha permès sistematitzar l’avaluació d’aquesta assignatura desglossant-la en les parts més importants que s’han de tenir en compte a l’hora d’avaluar i aportant-li una major objectivitat. Aquest fet es reflecteix en una major confiança del professor a l’hora de realitzar l’avaluació. A més, els alumnes tenen molt més clars quins són els criteris que utilitzarà el professor quan avalua, donant-los la oportunitat de centrar-se en les coses importants.

Referències

[1] Gatica-Lara, F. Uribarren-Berrueta, T. (2013) ¿Cómo elaborar una rúbrica? Investigación en Educación Médica, 2(1), pp. 61-65.

[2] Guia docent de l'assignatura Q09024 - Química Inorgànica III (curs acadèmic 2014/2015). Disponible en: https://e-ujier.uji.es/pls/www/gri_www.euji22883_html?p_curso_aca=2014&p_asignatura_id=QU0924&p_idioma=CA&p_titulacion=208 [Consultat abril de 2015]

[3] Malini, Y., Andrade, H. (2010) A review of rubric use in higher education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 35(4), pp. 435-448.

[4] Programa de Formació de Professorat Novell (PFPN) (2015). Disponible en: www.uji.es/ES/serveis/use/amb/formacio/novell.html [Consultat abril de 2015].

[5] Stevens, D.D., Levi, A.J. (2005) Introduction to rubrics. Stylus Publishing, LLC, Virginia.

Descàrregues

Publicades

2016-01-30

Número

Secció

Articles