APLICA_MATES: Una comunitat virtual d'aprenentatge

Autors/ores

  • Alfonsa García Universidad Politécnica de Madrid
  • Francisco García Universidad Politécnica de Madrid
  • Rosa María Pinero Universidad Politécnica de Madrid
  • Miguel Ángel Rubio Universidad Politécnica de Madrid

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDU2016.8.4

Paraules clau:

Xarxes Socials, Aprenentatge en línia, Avaluació

Resum

En aquest treball es presenta l'experiència de la creació d' APLICA_MATES, comunitat virtual d'aprenentatge creada pel grup d'innovació educativa GIEMATIC de la Universidad Politécnica de Madrid, com a part de la seva estratègia d'incorporació de la tecnologia a les activitats d'aprenentatge i avaluació. Es tracta d'una comunitat privada, formada per professors i estudiants, que pretén facilitar la integració social i acadèmica de l'alumnat de primer curs, mitjançant activitats d'aprenentatge col·laborador, compartint recursos i notícies de divulgació matemàtica.

Biografies de l'autor/a

Alfonsa García, Universidad Politécnica de Madrid

Francisco García, Universidad Politécnica de Madrid

Rosa María Pinero, Universidad Politécnica de Madrid

Miguel Ángel Rubio, Universidad Politécnica de Madrid

Referències

[1] Borrás, O. (2013) Aplicación de las RRSS a la enseñanza (MOOC). Disponible en: https://plus.google.com/communities/110109268598525419924 [Consultado el 14 de julio de 2015].

[2] Casaravilla, A., del Campo, J.M., García, A., Torralba, M.R. (2012) Análisis del Abandono en Estudios de Ingeniería y Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid. En Arriaga, J. (Ed.), IICLABES. Segunda Conferencia Latinoamericana sobre el abandono en Educación Superior (pp. 61-72). Porto Alegre (Brasil). Disponible en: http://www.clabes2012-alfaguia.org.pa/docs/LibroActas_II-CLABES.pdf [Consultado el 14 de julio de 2015].

[3] Espuny, C., González, J., Lleixà, M., Gisbert, M. (2011) Actitudes y expectativas del uso educativo de las redes sociales en los alumnos universitarios. En El impacto de las redes sociales en la enseñanza y el aprendizaje. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC), 8(1), pp. 171-185.

[4] Fidalgo, A., Sein-Echaluce, M.L., Borrás, O., García, F.J. (2015) Educación en abierto: Integración de un MOOC con una asignatura académica. Disponible en: http://www.researchgate.net/publication/276352772

[5] García, A. (Ed.) (1994) Prácticas de Matemáticas con Derive. Clagsa, Madrid (o Mathematisches Praktikum mit DERIVE, Addison-Wesley, 1995).

[6] García, A., Martínez, A., Miñano, R. (1995) Nuevas Tecnologías y Enseñanza de las Matemáticas. Síntesis, Madrid.

[7] García, A., García, F., Miñano, R., Ruiz, B. (2009) Adaptación de una asignatura de Análisis Matemático al EEES. En III Jornadas Internacionales UPM sobre innovación Educativa y Convergencia Europea (INECE’ 09). Madrid.

[8] García, A., Pinero, R., Ramírez, P. (2013) Online Course on the History of Algorithms. IEEE Journal of Latin-American Learning Technologies, 8(1), pp. 2-6.

[9] García, A., García, F., Martín, A., Rodríguez, G., de la Villa, A. (2014) Changing assessment methods: New rules, new roles. Journal of Symbolic Computation, 61, pp. 70-84.

[10] Gikandi, J.W., Morrow, D., Davis, N.E. (2011) Online formative assessment in higher education: A review of the literature. Computers and Education, 57(4), pp. 2333-2351.

[11] Levis, D. (2011) Educational Networks 2.1. Social media, collaborative environments and teaching-learning processes. En El impacto de las redes sociales en la enseñanza y el aprendizaje. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC), 8(1), pp. 7-24.

[12] Muñoz, M.M., Fragueiro, M.S., Ayuso, M.J. (2013) La importancia de las redes sociales en el ámbito educativo. Escuela Abierta, 16, pp. 91-104.

Descàrregues

Publicades

2016-01-30

Número

Secció

Articles