Avaluació online en grups grans: ACME a la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB

Autors/ores

  • M. Dolores Márquez Cebrián Dept. d’Economia i Història Econòmica Universitat Autònoma de Barcelona
  • Pilar Soriano Sáez Dept. d’Economia i Història Econòmica Universitat Autònoma de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDU2016.8.8

Paraules clau:

Avaluació online, Grups grans

Resum

El nombre d’estudiants matriculats als primers cursos a la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB és molt elevat, això dificulta el seu seguiment de forma individualitzada i continua. En les assignatures de Matemàtiques i Estadística és essencial que els alumnes realitzin un gran nombre d’exercicis per tal de poder assolir tant la destresa en el tractament de la informació, com l’adquisició dels conceptes. Per aquest motiu i per les funcionalitats que ofereix, es va decidir utilitzar ACME com plataforma d’aprenentatge.

 

L'ACME “Avaluació Continuada i Millora de l'Ensenyament” és una plataforma d’e-learning perfectament connectada amb Moodle i orientada a la correcció automàtica d'un gran ventall d'exercicis. En aquesta comunicació es presenten el procés i els resultats de la implantació d’ACME durant el curs 2014/15 en les assignatures de Matemàtiques I, d’una banda, i Estadística I i II d’altra banda. Els objectius que es perseguien en cada una de les assignatures han estat diferents, però en general es pot concloure que la plataforma és útil i està ben valorada pel professorat com a eina complementària en el procés d’avaluació.

 

Referències

[1] Adillón, R., Jorba, L., Purroy, P., Ribas, C., Tarrío, A. (2012) Perfil matemático del alumnado de nuevo ingreso en la Facultad de Economía y Empresa de la UB. Anales de Asepuma. Revista Electrónica, 20, pp. 1-23.

[2] Boada, I., Soler, J., Prados, F., Poch, J. (2004) A teaching/learning support tool for introductory programming courses. ITHET 2004, Istanbul, pp. 604-609.

[3] Echazarreta, C., Prados, F., Poch, J., Soler, J. (2009) La competencia “El trabajo colaborativo”: una oportunidad para incorporar las TIC en la didáctica universitaria. Descripción de la experiencia con la plataforma ACME (UdG). UOCPapers, 8, pp. 1-11.

[4] Poch, J., Pellicer, M., García, L., Prados, F. (2009) Adaptación de la asignatura de Matemáticas de Ing. Técnica Informática con el soporte de la plataforma ACME al EEES. Congrés: XIV Jornadas de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas, JAEM 2009. Girona.

[5] Prados, F., Mateu, G., Echazarreta, C., Poch, J., Soler, J., Boada, I. (2010) Utilización de Software de Corrección Automática en el Campo de las Ciencias de la Salud. TESI, 11(2), pp. 261-283.

[6] Soler, J., Boada, I., Prados, F., Poch, J., Fabregat, R. (2011) A webBased E-learning tool for database design courses. International Journal of Engineering Education Special Issue: Methods and Cases in Computing Education, 27(1), pp. 61-69.

[7] Soler, J., Prados, F., Poch, J., Boada, I. (2012) ACME: plataforma de e-learning con funcionalidades deseables en el ámbito de la ingeniería. Formación Universitaria, 5(3), pp. 3-16.

Descàrregues

Publicades

2016-01-30

Número

Secció

Articles