Efectes de les estratègies d’ensenyament i aprenentatge universitaris en el rendiment acadèmic

Autors/ores

  • Blanca Moreno Universidad de Oviedo
  • Carmen Ramos Universidad de Oviedo
  • Ana Salomé García Universidad de Oviedo

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDU2017.9.4

Paraules clau:

Educació superior, Rendiment acadèmic, Mètodes d'ensenyament, Estratègies educatives

Resum

Cal esperar que la implementació de l’Espai Europeu d’Educació Superior millori el rendiment acadèmic dels estudiants. Aquest treball analitza, amb tècniques estadístiques multivariants, la importància de les característiques sociodemogràfiques, de l’actitud i de l’esforç de l’estudiant, així com la importància dels coneixements previs i del sistema d’aprenentage com a factors dels resultats acadèmics.

Els resultats mostren que l’avaluació continuada té un efecte indubtable per superar l’assignatura. L’assistència a classe, l’esforç realitzat i la satisfacció amb els estudis universitaris seleccionats i amb l’asignatura influeixen de manera positiva sobre els resultats obtinguts pels estudiants. L’estudi també posa de manifest la necessitat d’augmentar la interacció amb els alumnes.

Referències

Albalate, D., Fageda, X., Perdiguero, J. (2011) Éxito académico, características personales y proceso de Bolonia: una aplicación econométrica. Revista d’Innovació Docent Universitària, 3, pp. 11-25.

Arbaugh, J.B., Godfrey, M.R., Johnson, M., Pollack, B.L., Niendorf, B., Wresch, W. (2009) Research in online and blended learning in the business disciplines: Key findings and possible future directions. Internet and Higher Education, 12(2), pp. 71-87.

Bartual, M., Turmo, J. (2014) Análisis comparado del rendimiento académico de estudiantes de diferente procedencia. Reflexiones y propuesta de aprendizaje. El caso de la Microeconomía de la Facultad de Economía y Empresa de la UB. Revista d’Innovació Docent Universitària, 6, pp. 53-62.

Baeten, M., Kyndt, E., Struyven, K., Dochy, F. (2010) Using student-centred learning environments to stimulate deep approaches to learning: Factors encouraging or discouraging their effectiveness. Educational Research Review, 5, pp. 243–260.

Boncompte, M., Castañer, A., Marín-Solano, J., Navas, J., Núñez, M. (2013) Los grupos GEI como experiencia docente orientada a estudiantes repetidores: el caso de Matemáticas I en Economía. Revista d’Innovació Docent Universitària, 5, pp. 110-118.

Camacho, M.M., Urquía, E., Rivero, M.J., Pascual, D. (2016) Recursos multimedia para el aprendizaje de Contabilidad Financiera en los grados bilingües. Educación XX1, 19(1), pp. 63-89.

Chue, J., Barreno, E., Millones, R. (2007) Sistema para el análisis estadístico con técnicas multivariadas del rendimiento académico de los estudiantes de una institución de enseñanza superior. Revista digital de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, 2, pp. 51-82.

Clavería, O. (2009) ¿Puede ayudar la evaluación continua a mejorar el rendimiento de los alumnos? Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria, 2(2), pp. 194-209.

Clavería, O. (2011) Análisis de las expectativas y el rendimiento del alumnado ante la implantación de un sistema de evaluación continua. Revista d’Innovació Docent Universitària, 3, pp. 44-71.

Fageda, X., Nonell, R. (2014) Evaluación continua y rendimiento académico: Un análisis interdisciplinar. Revista d’Innovació Docent Universitària, 6, pp. 1-8.

García, A.S., Moreno, B., García-Álvarez, M.T. (2014) Analysis of assessment opportunities of learning spaces: On-line versus face to face methodologies. Computers in Human Behavior, 30, pp. 372-377.

Garfield, J., Ben-Zvi, D. (2007) How students learn statistics revisited: A current review of research on teaching and learning statistics. International Statistical Review, 75(3), pp. 372-396.

Garfield, J. (1995) How Students Learn Statistics. International Statistical Review, 63(1), pp. 25-34.

Garfield, J., Ben-Zvi, D. (2008) Developing Students’ Statistical Reasoning: Connecting Research and Teaching Practice, Springer.

Ibarra, M.C., Michalus, J.C. (2010) Análisis del rendimento académico mediante un modelo Logit. Ingeniería Industrial, 2, pp. 47-56.

Monroy, F., Hernández, F. (2014) Factores que influyen en los enfoques de aprendizaje universitario. Una revisión sistemática. Educación XX1, 17(2), pp. 105-124

Padilla-Meléndez, A., Águila-Obra, A., Garrido-Moreno, A. (2015) Empleo de moodle en los procesos de enseñanza-aprendizaje de dirección de empresas: nuevo perfil del estudiante en el EEES. Educación XX1, 18(1), pp. 125-146.

Smith, G. (1998) Learning Statistics by Doing Statistics. Journal of Statistics Education, 6(3), Article 04.

Zepke, N., Leach, L. (2010) Improving student engagement: Ten proposals for action. Active Learning in Higher Education, 11(3), pp. 167-177.

Descàrregues

Publicades

2017-01-30

Número

Secció

Articles