Continguts i límits de la coordinació docent horitzontal entre el professorat de primer curs del Grau en Dret

Max Turull, Enoch Albertí, Aitor Díaz, Rosa María García, Antonio Giménez, Markus González, Ujala Joshi, Chantal Moll de Alba Lacuve, Patricia Panero

Resum


El treball indica en primer lloc el context acadèmic i docent actual postbolonya i subratlla la importància que la literatura ha atorgat a la constitució dels equips docents per a la millora de l'ensenyament universitari. A continuació es descriuen 12 accions concretes i tangibles que donen contingut a una experiència reiterada de coordinació docent entre el professorat de totes les assignatures d'un grup classe de primer curs de Dret. Es tracta de les següents actuacions: constitució com a grup o equip docent i establiment de canals de comunicació ràpids i àgils; disseny i presentació d'un programa docent conjunt semestral; programació d'una activitat composta d'avaluació continuada conjunta cada semestre; implantació d'un pla de lectures comunes; proposta d'un pla d'activitats complementàries; realització d'un treball acadèmic o d'investigació integrat; redacció d’un thesaurus essencial de cada assignatura; coordinació en les dates de les proves d'AC; celebració d'un claustre final d'avaluació; altres iniciatives menors, com torn d'incidències d'exàmens comú i establiment d'un espai d'anàlisi i debat conjunt. Finalment els autors ofereixen una valoració positiva però crítica de l'experiència a manera de conclusions. Més enllà dels èxits aconseguits, que redunden sens dubte en una millora docent, també s'assenyalen els límits d'aquest tipus d'iniciatives en un context marcat per plans d'estudi que malgrat la seva renovació segueixen encasellant assignatures i matèries i no es plantegen a fons quins són els autèntics objectius que persegueix la titulació.


Paraules clau


EEES; Coordinació docent; Equip docent; Millora docent; Grau Dret; Actitud del docent; Ensenyament superior; Qualitat de l'educació

Text complet:

PDF (Español)

Referències


Álvarez, M., Figuera, P., Torrado, M. (2011) La problemática de la transición Bachillerato-Universidad en la Universidad de Barcelona. Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 22(1), pp. 15-27.

Bueno, M. (2011) La experiencia docente del Grupo M6 en la Facultad de Derecho (UB): planificación, coordinación, evaluación y apoyo pedagógico. En: M. Turull (Ed.) Experiencias de mejora e innovación docente en el ámbito del Derecho. Octaedro – ICE UB, Barcelona.

Bricall, J.M. (2000) Universidad 2 mil. Conferencia de Rectores de las Universidades españolas, Madrid.

Figuera, P., Coiduras, J.Ll. (2013) La transición a la universidad: un análisis desde la diversidad de las voces de los estudiantes. Revista de educación, 362, pp. 713-736.

González, M., Zahino, M., Ortuño, M.E., Madrid, A., Espina, D., Vallès, A., Ferraz, E., Moll de Alba, C., Martinez, R. (2006) La generación de un nuevo contexto de aprendizaje mediante la planificación docente de un primer curso piloto de Licenciatura para la adaptación del EEES: la experiencia del «M-6» en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona (2004/2005 y 2005/2006). 4rt Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació (CIDUI). Barcelona.

Medir, Ll., Turull, M., Figuera, P., Freixa, M. (2016) ¿Por qué abandonan? El abandono inicial en cinco grados de la Facultad de Derecho de la UB: cuantificación, causas y perfil académico (2011 y 2013). Revista del CIDUI, 3, pp. 1-16.

Ortín, J. (2010) El trabajo docente en equipo… difícil, pero imprescindible. En: Parcerisa, A. (Coord.) Ejes para la mejora docente en la universidad (pp. 65-71). Ediciones Octaedro – ICE UB, Barcelona.

Ortuño, M.E., Aja, E., Bueno, M., Madrid, A., Martínez, R., Miralles, I., Roca, B. (2009) Experiencia docente contrastada de un grupo adaptado a las directrices del Espacio Europeo de Enseñanza Superior: objetivos, metodología, valoración de resultados y proyección futura. Revista de Educación y Derecho, 1, pp. 1-29.

Ortuño, M.E. (2011) Seminario interdisciplinar de actualidad jurídica: una experiencia de actividad transversal. En: M. Turull (Ed.) Experiencias de mejora e innovación docente en el ámbito del Derecho (pp. 38-48). Octaedro – ICE UB, Barcelona (esta publicación recoge la contribución colectiva “La experiencia docente del grupo M6 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, El planteamiento de un trabajo interdisciplinar”, en III Congreso Nacional de Innovación Docente en Ciencias Jurídicas: Innovación y Calidad en la docencia de Derecho, Sevilla, 17-18 de Septiembre de 2009, Facultad de Derecho, Universidad de Sevilla).

Paricio, J. (2010) El reto de institucionalizar la coordinación e integración docente. En: J. Rué, L. Lodeiro (Eds.) Equipos Docentes y nuevas Identidades Académicas (pp. 21-43). Narcea ediciones, Madrid.

Rué, J., Lodeiro, L. (Coord.) (2010) Equipos Docentes y nuevas Identidades Académicas en educación superior. Narcea Ediciones, Madrid.

Turull, M. (2011) El qué y el porqué de la innovación y la mejora docente en la enseñanza del Derecho. En: M. Turull (Ed.) Experiencias de mejora e innovación docente en el ámbito del Derecho (pp. 15-20). Octaedro – ICE UB, Barcelona.

Turull, M., Roca, B. (2011) La Agenda docente electrónica: un instrumento sencillo y eficaz de coordinación docente en el sistema de evaluación continuada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. En: M. Turull (Ed.) Experiencias de mejora e innovación docente en el ámbito del Derecho (pp. 252-260). Octaedro – ICE UB, Barcelona:

Turull, M. (Coord. i autor de la memòria), Arbós, X., Balaguer, M., Bayo, I., Bolea, C., Calvet, J., Moll de Alba, C., Panero, P., Queralt, A., Quintana, A., Silveira, H., Urbano, C. (2015) Memòria del Grup coordinat M4 de 1r curs del grau de Dret UB (curs 2014-2015). Dipòsit Digital, UB. http://hdl.handle.net/2445/66661.

Turull, M., Roca, B., Aparicio-Chueca, P., Triadó-Ivern, X., Guardia-Olmos, J., Presas, P., Bernardo, M., Elasri-Ejjaberi, A., Maestro-Yarza, I. (2019) Las causas del absentismo de los estudiantes de Derecho según su propia opinión. Revista de Educación y Derecho, 19, pp. 1-21.

Zabalza, M.A. (2007) Competencias docentes del profesorado universitario. Calidad y desarrollo profesional. Narcea Ediciones, Madrid.
DOI: https://doi.org/10.1344/RIDU2020.12.12

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona