Indexació

Segle XX, revista catalana d’història ocupa el segon quartil (Q2) a la categoria Arts and Humanities, History Scimago Journal & Country Rank (SJR). A Scopus està incorporada a les seves col·leccions. A l‘índex Dialnet de Revistes (2022) Impacte: 0,14, posició 111 de 294 de revistes a la categoria d'Història, C2 i a categoria d'Història Moderna i Contemporània, C3 i posició 23 de 39 revistes. A CAPES QUALIS (2017-2020, A4).

Segle XX, revista catalana d’història compta amb el segell de qualitat de FECYT obtingut en la convocatòria de l'any 2023  (FECYT-664/2023).

Bases de dades per a l'avaluació de la qualitat o de l'impacte


LATINDEX. Catálogo v2.0 (2018 - ). Sistema de información para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ERIH PLUS, European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences.

LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017)

REDIB Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, plataforma de agregación de contenidos científicos y académicos en formato electrónico.

MIAR, Matriu d'Informació per a l'Anàlisi de Revistes. Any 2022: c1+m2+e0+x6 - ICDS 2022 (avaluació Fecyt) 9.6.

RESH, Sistema de valoración integrada de revistas españolas de Humanidades y Ciencias Sociales.

CIRC, Clasificación Integrada de Revistas Científicas en Ciencias Sociales y Humanas. Clasificació any 2023 en Ciències Humanes: B.

Capes Qualis (2017-2020, Plataforma Sucupira) A4 – ISBN: 1889-1152.

DICE, Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas.

El 28 de setembre del 2020, la publicació Segle XX, revista catalana d’història va ser acceptada per a ser inclosa a la propera edició Carhus Plus+.

Bases de dades multidisciplinars


DIALNET Plus: portal bibliográfico de literatura científica hispana. IDR Dialnet Métricas. Impacte 2021: 0,14. Classificació Història 2021, C2: 128/300; Història Moderna i Contemporània, C3: 26/39.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Bases de dades de citacions


SCOPUS (Elsevier), History Q2. SJR 2022: 0.15

IN-RECH (2004-2008): C4.

Bases de dades bibliogràfiques


ISOC, Base de datos bibliográfica de Ciencias Sociales y Humanidades del CSIC.

Índices CSIC

Portals de revistes d'accés obert


RACO, Revistes Catalanes amb Accés Obert.

ROAD, Directory of Open Access Scholarly Resources

Portals amb informació sobre copyrights de les revistes


Dulcinea (derechos de explotación y permisos para el auto-archivo de revistas científicas españolas).

Sherpa/Romeo (Publisher copyright policies & self-archiving).

Sumaris i altres catàlegs bibliogràfics


Journal TOCs / Google Scholar / SUDOC (Sistema Universitario de Documentación) / WorldCat

Segle XX, revista catalana d’història es troba a les següents biblioteques universitàries i centres de recerca: Red de Bibliotecas Universitarias (Catálogo REBIUN)  /  Université Bordeaux Montaigne, Pessac Cedex, France / La contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains Nanterre, France /  Campus Condorcet, Aubervilliers Cedex, France  /  Bayerische Staatsbibliothek, München, Germany /   Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn, Germany /  The British Library, St. Pancras, London, United Kingdom /  Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, Hamburg, Germany /  Anderson University,  Anderson, United States.

Declaration on Research Assessment DORA (Universitat de Barcelona)