ISSN en paper: 1889-1152
ISSN en línia: 2339-6806

Sobre la revista

SEGLE XX, revista catalana d'història fou creada l’any 2008, és una revista científica (peer reviewed) de periodicitat anual, editada pel Centre d’Estudis Històrics de la Universitat de Barcelona. Està oberta a la crítica i al debat teòric-metodològic sense restriccions, amb un interès particular en els processos històrics inscrits en la Història del Món Actual o Història del Present que connecten amb fenòmens que arriben fins a l’actualitat. El tractament d’aquests fenòmens s’aborda des dels criteris propis de la ciència històrica oferint interpretacions amb bases sòlides.

Segle XX, revista catalana d’història té també com a objectiu contribuir a estrènyer la relació entre la universitat i la societat. El perfil del públic al qual s'adreça és el que forma part del món universitari i del camp de la recerca, però també té la voluntat de difondre i donar un espai de participació a les joves i els joves investigadors en formació.


 

Número actual

No 16 (2023)
					Veure No 16 (2023)

SEGLE XX, revista catalana d'història és una revista científica (peer reviewed) dirigida als investigadors i les investigadores en ciències socials. De periodicitat anual, de caràcter multilingüe (català, castellà, anglès, italià i portuguès) i amb accés sense restriccions. Els articles que publica són originals i el resultat d'investigacions i debats historiogràfics sobre els principals fenòmens, processos i actors del passat segle XX, des del camp de tots els àmbits geogràfics i temàtics de la història política i sociocultural, tant des d'una perspectiva europea com internacional.

És editada pel Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona en col·laboració amb la Fundació Cipriano García i forma part de les Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona.

Publicades: 2024-02-12

Número complet

Recerques i assajos

Veure tots els números

Scimago Journal & Country Rank

 

 

ÍnDICEs CSIC / CAPES QUALIS (2017-2020, A4) / Catalogue SUDOC / DORA (Universitat de Barcelona)  / DICE Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas /  RESH / RACO Revistes Catalanes amb Accés Obert / ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources / JournalTOCs

Segle XX, revista catalana d’història it is found in the following university libraries and research Centers: Red de Bibliotecas Universitarias (Catálogo REBIUN) / Université Bordeaux Montaigne, Pessac Cedex, France / La contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains Nanterre, France / Campus Condorcet, Aubervilliers Cedex, France / Bayerische Staatsbibliothek, München, Germany / Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn, Germany /  The British Library, St. Pancras, London, United Kingdom / Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, Hamburg, Germany /  Anderson University,  Anderson, United States.

ISSN in Paper: 1889-1152 / ISSN Online: 2339-6806