Avisos

Crida per enviar contribucions a Segle XX revista catalana d’història

 

Aquestes contribucions seran sotmeses a avaluacions externes, així com a les normes d’edició de la revista.

Els articles i ressenyes han d’ésser originals i no estar pendents d’avaluació a d’altres publicacions amb difusió acadèmic en qualsevol tipus de format i idioma.

Les propostes podran enviar-se en català, espanyol i anglès i es publicaran en el seu idioma original, tot i que en alguns casos, de manera excepcional, Segle XX podrà fer traduccions.

        Les contribucions que es reben són:

Articles científics originals i inèdits

Proposta de dossiers sobre debats i diàlegs historiogràfics

Ressenyes de llibres publicats durant els darrer 3 anys.

 

Llamamiento para enviar contribuciones a Siglo XX revista catalana de historia


Estas contribuciones serán sometidas a evaluaciones externas, así como a las normas de edición de la revista.

Los artículos y reseñas deben ser originales y no estar pendientes de evaluación de otras publicaciones con difusión académica en cualquier tipo de formato e idioma.

Las propuestas podrán enviarse en catalán, español e inglés y se publicarán en su idioma original, aunque en algunos casos, de manera excepcional, Siglo XX podrá hacer traducciones.

         Las contribuciones que se reciben son:

Artículos científicos originales e inéditos

Propuesta de dossiers sobre debates y diálogos historiográficos

Reseñas de libros publicados durante los últimos 3 años.

 

 

No s’ha publicat cap avís.
 


 

 

RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona