Rellegir Taula de Canvi: una esquerra perplexa en un país en transició (1976-1980)

Autors/ores

  • Francesc Vilanova i Vilabadal, Unviersitat Autònoma de Barecelona Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

Alfonso C. Comín, PSUC, Bandera Roja, transició democràtica, autonomia, pujolisme, catalanisme, llengua, Jordi Solé Tura, Josep Ramoneda, Antoni Castells, Jaume Lorés, marxisme

Resum

Entre els anys 1976 i 1980 (per tant, en plena sortida de la dictadura franquista cap a l’establiment d’un sistema democràtic), un grup de persones que venien d’organitzacions d’esquerres diverses, va impulsar una revista d’anàlisi i reflexió sobre qüestions polítiques, econòmiques, culturals, socials, etc., que volia aprofundir en l’etapa de canvis profunds, incerteses i inquietuds que vivien Catalunya i Espanya, però també sobre el passat, el present i el futur del món. El resultat va ser Taula de Canvi, una revista mensual que va tractar afers catalans i espanyols, el pensament polític arreu del món, les realitats i els passats sels sistemes polítics mundials. Dins d’aquest ampli camp de reflexió, la revista també va reflectir les inquietuds i el malestar de bona part de l’esquerra catalana davant l’evolució de la transició espanyola (i catalana) de la sortida de la dictadura cap a l’establiment de la democràcia.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Francesc Vilanova i Vilabadal, Unviersitat Autònoma de Barecelona, Universitat Autònoma de Barcelona

Professor titular d’Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), director de l’Arxiu Carles Pi i Sunyer (Fundació Carles Pi i Sunyer), i membre del Grup de Recerca sobre l’Època Franquista (GREF, adscrit al Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica, CEFID-UAB). Darrerament, ha publicat els llibres Una burgesia sense ànima. El franquisme i la traïció catalana (2010); L’any que va caure París. Aliadòfils i franquistes catalans l’estiu de 1940 2010); Contra els catalans franquistes. Lletres de batalla de l’exili i la clandestinitat (2014); i Fer-se franquista. Guerra civil i postguerra del periodista Carles Sentís (1936-1946) (2015). Ha editat el Dietari de guerra, exili i retorn (1936-1940) ; de Raimon d’Abadal i Calderó (2001), l’epistolari Viure el primer exi­li: cartes britàniques de Pere Bosch Gimpera i Carles Pi i Sunyer, 1939-1940 (2004) i, en col·laboració amb la professora Maria Campillo, el volum La cultura catalana en el primer exili, 1939-1940. Cartes d’escriptors, intel·lectuals i científics (2000); i els textos inèdits de Ramon d’Abadal i de Vinyals, Les lliçons de la història. Reflexions sobre Espanya, Castella, Catalunya (2010). Ha col·laborat en diverses obres col·lectives i ha publicat nombrosos articles sobre l’exili català de 1939, historiografia catalana contemporània i el primer franquisme a Catalunya a revistes com L’Avenç, Ayer, Recerques , Els Marges i Spagna Contemporanea.

Referències

Josep Ramoneda, «Pujol, president», Taula de Canvi, 20 (març-abril 1980), p. 150.

Josep Ramoneda, La transició a Catalunya (1977-1984). El pujolisme i els altres, Barcelona, Empúries, 1985

Josep M. Castellet, Seductors, il·lustrats i visionaris. Sis personatges en temps adversos, Barcelona, Eds. 62, 2009, p. 178.

Antoni Castells i Josep Ramoneda, en l’extra núm. 3, dedicat a Alfons Comín, ja citat, p. 74.

Alfonso Comín, Obras (1966/1974). I, Barcelona, Fundació Alfons Comín, 1986.

Jordi Borja, Bandera Roja, 1968-1974. Del maig del 68 a l’inici de la transició, Barcelona, Eds. 62, 2018.

Carme Molinero, Pere Ysàs, Els anys del PSUC. El partit de l’antifranquisme (1956-1981), Barcelona, L’Avenç, 2010, p. 149.

Carme Cebrián, Estimat PSUC, Barcelona, Empúries, 1997, pp. 136-137).

Josep M. Colomer, Espanyolisme i catalanisme. La idea de nació en el pensament polític català (1939-1979), Barcelona, L’Avenç, 1984, p. 287.

Giaime Pala, Cultura clandestina. Los intelectuales del PSUC bajo el franquismo, Granada, Comares, 2016.

«Jornades sobre els Països Catalans», Arreu, núm. 0, 18-24 octubre 1976.

Jordi Amat, El llarg procés. Cultura i política a la Catalunya contemporània, Barcelona, Tusquets, 2015, pp. 290 i ss.

Francesc Vilanova, «1967. Història d’un llibre. Catalanisme i revolució burgesa, de Jordi Solé Tura», Rivista Italiana di Studi Catalani, núm. 8 (2018), pp. 39-106.

Francesc Vallverdú, La normalització lingüística a Catalunya, Barcelona, Laia, 1979.

Francesc Vallverdú, «Una nació sense Estat, un poble sense llengua» , Els Marges núm. 15, 1979.

Jordi Carbonell, Entre l’amor i la lluita. Memòries, Barcelona, Proa, 2010, pp. 136-137.

Josep Ramoneda, «La reconquista de la democràcia», Taula de Canvi, núm. 15, maig-juny 1979, pp. 137-140.

Josep M. Castellet, Per un debat sobre la cultura a Catalunya, Barcelona, Eds. 62, 1983.

Joaquim Clusa, «Algunes de les causes dels desequilibris territorials a Catalunya», Taula de Canvi, al núm. 6 (juliol-agost 1977).

Àlex Broch, «La crítica catalana, avui», Taula de Canvi, número 8 (setembre-octubre 1977)

Francesc de Carreras, «El lerrouxisme, avui», Arreu, núm.2, 1-7 novembre 1976.

Alfons Comín, «L’Estatut: la llarga nit del Referèndum», Taula de Canvi, núm. 18 (novembre-desembre 1979).

Rafael Ribó, «Abstenció i autonomia», Avui, 28 octubre 1979.

Jaume Sobrequés, Sebastià Riera, L’Estatut d’Autonomia de Catalunya 1979. I. Introducció, Barcelona, Eds. 62, 1982, p. 373.

Josep Ramoneda, «Les eleccions i els aparells polítics», Taula de Canvi, núm. 13 (gener-febrer 1979), pp. 130-133.

Joaquim Sempere, «Sartre: assumir la responsabilitat», Taula de Canvi, núm. 21 (maig-juny 1980).

Jordi Borja, «Amendola: estrictament personal», Taula de Canvi, núm. 22 (juliol-agost 1980).

Antoni Castells, «Poder i protocol», Taula de Canvi, núm. 19 (gener-febrer 1980).

Ramon Torrents Macau, «Sobre el projecte de llei orgànica d’autonomia universitària», Taula de Canvi, núm. 19 (gener-febrer 1980).

«El cambio del PSUC», La Vanguardia, 7 gener 1981.

Descàrregues

Publicades

2020-03-12

Com citar

Vilanova i Vilabadal, Unviersitat Autònoma de Barecelona, F. (2020). Rellegir Taula de Canvi: una esquerra perplexa en un país en transició (1976-1980). Segle XX: Revista Catalana d’història, (12), 110–138. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/segleXX/article/view/30994

Número

Secció

Recerques i assajos