La nova historiografia de la guerra freda

Autors/ores

  • Josep Fontana Catedràtic emèrit Universitat Pompeu Fabra de Barcelona

Paraules clau:

guerra freda, historiografia, capitalisme, socialisme, política mundial

Resum

Una visió simplista per part de la historiografia  ha tendit a mostrar-nos la guerra freda com un enfrontament entre els «bons» i els «dolents», a l’estil en què apareixien a les pel·lícules de l’oest americà. Tanmateix, comença a haver-hi una nova historiografia de la guerra freda que s’esforça a  explicar les coses d’una altra manera, per bé que encara té un abast relativament limitat. El més interessant del que ens hi
aporta es refereix sobretot a la naturalesa d’aquesta forma de guerra, cercant la seva lògica interna —a partir de la combinació de motius polítics i econòmics— per tal d’entendre millor la seva persistència. La història d’aquests més de seixanta anys s’ha d’estudiar en termes de causes polítiques molt més complexes que les de l’enfrontament entre l’est i l’oest, entre un socialisme realment inexistent i una democràcia tramposa. Perquè la guerra freda complia, a l’interior de cada un dels dos bàndols enfrontats, una altra funció essencial: mantenir l’ordre social i controlar la dissidència. Explicar la relació que hi ha entre la guerra freda i el manteniment del sistema econòmic capitalista actual ens obligarà a analitzar amb molta atenció un passat que conté moltes de les claus de la inquietant situació en què vivim avui.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Josep Fontana, Catedràtic emèrit Universitat Pompeu Fabra de Barcelona

Ha ensenyat Història Contemporània i Història Econòmica en les universitats de Barcelona, València i Autònoma de Barcelona. Va fundar i dirigir l’Institut Universitari d’Història «Jaume Vicens Vives» de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, de la qual és catedràtic emèrit. La seva àmplia producció historiogràfica s’ha centrat en la història econòmica, la història espanyola del segle XIX, la història de la hisenda i en problemes teòrics i metodològics de la història. Entre els seus llibres destaquen La quiebra de la monarquía absoluta (1971 i 2000), La historia después del fin de la historia (1992), Europa ante el espejo (1994 i 2000), Introducción al estudio de la historia (1999),
La història dels homes (2000), Aturar el temps (2005) y De en medio del tiempo (2006), tots ells publicats a Crítica. Ha estat guardonat amb el primer Premi Nacional de Cultura de la Generalitat per la seva trajectòria professional (2007). La seva obra més
recent és La Guerra del Francès (1808-1814) (2008).

Descàrregues

Com citar

Fontana, J. (2014). La nova historiografia de la guerra freda. Segle XX: Revista Catalana d’història, (2), 107–119. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/segleXX/article/view/9828

Número

Secció

Recerques i assajos