La nova historiografia de la guerra freda

Josep Fontana

Resum


Una visió simplista per part de la historiografia  ha tendit a mostrar-nos la guerra freda com un enfrontament entre els «bons» i els «dolents», a l’estil en què apareixien a les pel·lícules de l’oest americà. Tanmateix, comença a haver-hi una nova historiografia de la guerra freda que s’esforça a  explicar les coses d’una altra manera, per bé que encara té un abast relativament limitat. El més interessant del que ens hi
aporta es refereix sobretot a la naturalesa d’aquesta forma de guerra, cercant la seva lògica interna —a partir de la combinació de motius polítics i econòmics— per tal d’entendre millor la seva persistència. La història d’aquests més de seixanta anys s’ha d’estudiar en termes de causes polítiques molt més complexes que les de l’enfrontament entre l’est i l’oest, entre un socialisme realment inexistent i una democràcia tramposa. Perquè la guerra freda complia, a l’interior de cada un dels dos bàndols enfrontats, una altra funció essencial: mantenir l’ordre social i controlar la dissidència. Explicar la relació que hi ha entre la guerra freda i el manteniment del sistema econòmic capitalista actual ens obligarà a analitzar amb molta atenció un passat que conté moltes de les claus de la inquietant situació en què vivim avui.

Paraules clau


guerra freda; historiografia; capitalisme; socialisme; política mundial

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

 

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona