Ensenyament presencial a l’aula. Anàlisi metodològica i avaluació dels coneixements adquirits

Coloma Barbé-Rocabert, Montserrat Aróztegui-Trenchs, Lyda Halbaut-Bellowa, Encarna García-Montoya, Esther Torres-Farrés, Joaquim Suñer-Carbo, R.M. (Rosa Maria) Aparicio Pelegrín, Josep-R. Tico-Grau, Wilma Penzo, Pere Vendrell-Gómez, Silvia Sánchez-González

Resum


El treball que es presenta gira a l’entorn de la classe teòrica presencial, dissenyada segons les possibilitats d’aquesta classe quan es planteja per a un nombre elevat d’alumnes i es pretén la màxima implicació de l’estudiant. Analitza l’assistència a classe, el tipus de classe teòrica que s’imparteix i els resultats de les iniciatives preses per incentivar la participació activa. Els resultats demostren que els plantejaments didàctics són globalment adients en aquest context, fet que es reflecteix en la bona acceptació per part de l’alumne de les iniciatives proposades i en la millora notable del rendiment acadèmic, objectiu primordial del projecte REDICE-06 titulat Deconstrucció/construcció de l’ensenyament presencial, del qual forma part.

Paraules clau


Metodologia docent; grans grups; participació; rendiment acadèmic

Text complet:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2009.2.2222

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona