Aproximació qualitativa a la valoració i l’ús de recursos i estratègies didàctics en la docència de l’Estadística en Psicologia

Joan Guàrdia-Olmos, María-Jesús Carrera-Fernández, Maribel Peró, Amàlia Gordóvil-Merino, Jaume Turbany-Oset, Montserrat Freixa-Blanxart

Resum


L’objectiu del present estudi consisteix en analitzar la valoració que alumnat i professorat realitza de les assignatures Anàlisi de Dades en Psicologia i Tècniques de Recerca, en quant als diversos recursos i estratègies didàctiques de què disposen. Es van realitzar 3 grups de discussió (2 amb alumnat i 1 amb professorat) i es van analitzar els discursos que sorgiren en cadascun dels grups. Els resultats complementen el que s’ha trobat en recerques anteriors en el sentit que ambdós col•lectius prefereixen els recursos tradicionals i que valoren en major grau les classes, tant magistrals com pràctiques. A més, també permeten de tenir en compte les percepcions que cada grup té pel que fa a aspectes com ara la percepció dels recursos i la utilització que se’n fa, com també a aspectes actitudinals que incideixen alhora en el procés ensenyament-aprenentatge.

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2011.4.1412

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona