Anàlisi del format del material educatiu per a la docència de l'estadística per a psicòlegs

Autors/ores

  • Montserrat Freixa-Blanxart Universitat de Barcelona (UB)
  • Jaume Turbany-Oset Universitat de Barcelona (UB)
  • Amàlia Gordóvil-Merino Universitat de Barcelona (UB)
  • Joan Guàrdia-Olmos Universitat de Barcelona
  • Maribel Peró Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2009.2.3233

Paraules clau:

Estadística en psicología, Evaluación del formato del material docente, Innovación docente

Resum

L’objectiu del present treball va consistir en analitzar la valoració que realitzen els alumnes de l’assignatura Anàlisi de Dades en Psicologia dels diferents materials que tenen a la seva disposició pel procès d’ensenyança-aprenentatge d’aquesta matèria amb la finalitat última de poder facilitar a l’alumnat el material més adequat pel foment del seu treball autònom. Així doncs, es va administrar un qüestionari elaborat ad-hoc en el que es preguntava sobre el diferent tipus de material que els alumnes matriculats tenien a la seva disposició en aquesta assignatura en el primer semestre del curs acadèmic 2008-09, en concret es va treballar amb una mostra de 391 estudiants. Els resultats van mostrar que el material millor avaluat va ser el formulari de l’assignatura, el dossier de problemes i les seves solucions i les classes magistrals i pràctiques; d’altra banda, el material més basat en les noves tecnologies va ser el pitjor valorat (CD-Roms interactius, pàgines WEB, glossari generat pels alumnes en el campus virtual de l’assignatura).

Biografies de l'autor/a

Montserrat Freixa-Blanxart, Universitat de Barcelona (UB)

Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament, Fac. de Psicologia

Jaume Turbany-Oset, Universitat de Barcelona (UB)

Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament, Fac. de Psicologia.

Amàlia Gordóvil-Merino, Universitat de Barcelona (UB)

Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament, Fac. de Psicologia

Joan Guàrdia-Olmos, Universitat de Barcelona

Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament, Fac. de Psicologia, UB Institut de Recerca en Cervell, Cognició i Conducta (IR3C)

Maribel Peró, Universitat de Barcelona

Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament, Facultat de Psicología.

Institut de Recerca en Cervell, Cognició i Conducta (IR3C)

Referències

Barrios, M.; Ferrer, R.; Freixa, M.; Guàrdia, J.; Peró, M. y Turbany, J. (2003). Utilización del espacio virtual como herramienta complementaria de enseñanza-aprendizaje. Póster presentado en el II Congreso de Enseñanza de la Psicología: Espacio Europeo de Educación Superior, 2003, octubre, Valencia, España.

Brooks, G.P. y Raffle, H. (2005). FISH: A new computer program for friendly introductory statistics help. Teaching Statistics, 27 (3), 81-88.

Bosco, A. (2008). De la supuesta relación entre tecnología e innovación educativa: ¿Cuándo las TIC mejoran la educación? Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 1 (1), 11-22.

Bozu, Z. e Imbernon, F. (2009). La carpeta docente como andamiaje para la formación de una práctica reflexiva en los profesores universitarios noveles. Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 2 (2), 61-73.

Christou, N. (2008). Enhancing the Teaching of Statistics: Portfolio Theory, an application of statistics in finance [Versión electrónica]. Journal of Statistics Education, 16 (3).

Dinov, I.D. y Christou, N. (2009). Statistics online computational resource for education. Teaching Statistics, 31 (2), 49-51.

Froelich, A.G.; Stephenson, W.R. y Duckworth, W.M. (2008). Assessment of materials for engaging students in statistical discovery [Versión electrónica]. Journal of Statistics Education, 16 (2) (online).

Guàrdia, J.; Freixa, M.; Turbany. J.; Cosculluela, A.; Peró, M.; Barrios, M. et al. (2002). Estudio sobre los factores que inciden en el rendimiento académico en la asignatura análisis de datos en Psicología. Metodología de las Ciencias del Comportamiento, volumen especial, 275 - 278.

Guàrdia, J.; Freixa, M.; Peró, M.; Turbany, J.; Cosculluela, A.; Barrios, M. et al. (2006). Factors related to the academic performance of students in the statistics course in Psychology. Quality & Quantity, 40 (4), 461-474.

Guàrdia, J.; Freixa, M.; Peró, M. y Turbany, J. (2006). Análisis de datos en Psicología. Madrid: DELTA Publicaciones

Guàrdia, J.; Freixa, M.; Peró, M. y Turbany, J. (2008). Análisis de datos en Psicología. 2ª edición. Madrid: DELTA Publicaciones. (ISBN: 987-84-92453-48-1, DL: M-48776-2008).

Guàrdia-Olmos, J.; Freixa-Blanxart, M.; Turbany-Oset, J. y Peró-Cebollero, M. (2008). Collaborative learning in the teaching of statistics in psychology: an alternative to traditional teaching. Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria, 1 (4), 96-106.

Guàrdia, J.; Peró, M.; Freixa, M.; de la Fuente, E.I.; San Luís, C.; Martí, E.; Lorenzo, U.; Barrios, M.; Turbany, J.; Rifà, X. y Lozano, L.M. (2008). Generación de un laboratorio de simulación estadística Pythia para el fomento del trabajo colaborativo autónomo de los estudiantes y la evaluación continuada individual. Actas del 5º Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovación, 2008, julio, Lérida, España.

Guàrdia, J.; Peró, M.; Freixa, M.; Turbany, J.; y Gordovil, A. (en prensa, 2008). Analysis of the Implications of Collaborative Work in Terms of Performance and Satisfaction among Students Registered in the Data Analysis in Psychology Course. Quality & Quantity.

Guàrdia, J.; Peró, M.; Freixa, M.; Turbany, J.; Barrios, M. y Gordóvil, A. (2009). Elaboración de material para el aprendizaje autónomo del alumno en Análisis de Datos en Psicología impartida en la Universidad de Barcelona. Actas del I Congreso de Docència Universitaria, 2009, julio, Vigo, España.

Guillén, M.; Alea, V.; Muñoz, C.; Soldevilla, C.; Torrelles, E.; Viladomiu, N. et al. (2001). Estadística Descriptiva Bàsica [CD-Rom] Barcelona: Edicions UB, Colección Team, 8.

Jiménez, M. (2009). La nau, proposta per navegar pels mitjans. Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 2 (2), 61-73.

Johnson, H. D.; Dasgupta, N.; Zhang, H. y Evans, M.A. (2009). Internet approach versus lecture and lab-based approach for teaching an introductory statistical methods course: students’ opinions. Teaching Statistics, 31 (1), 21-26.

Lesser, L.M. y Pearl, D.K. (2008). Functional fun in statistics teaching: resources, research and recommendations [Versión electrónica]. Journal of Statistics Education, 16 (3).

Peró, M.; Barrios, M.; Ferrer, R.; Freixa, M.; Galán, F.; Guàrdia, J. y Turbany, J. (2004). Análisis de la eficacia docente de los dossiers electrónicos para la enseñanza de la estadística. Actas del III Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació, 2004, julio, Gerona, España.

Peró, M.; Turbany, J.; Freixa, M.; Guàrdia, J.; Barrios, M.; Ferrer, R. et al. (2004). Evaluación de la implementación de un CD-Rom de estadística descriptiva en la asignatura de Análisis de Datos en Psicología. Metodología de las Ciencias del Comportamiento, Volumen especial, 485 – 490.

Ragasa, C.Y. (2008). A comparison of computer-assisted instruction and the traditional method of teaching basic statistics [Versión electrónica]. Journal of Statistics Education, 16 (1).

Schneiter, K. (2008). Two applets for teaching hypothesis testing [Versión electrónica]. Journal of Statistics Education, 16 (3).

Symanzik, J. y Vukasinovic, N. (2006). Teaching an introductory statistics course with CyberStats, an electronic textbook [Versión electrónica]. Journal of Statistics Education, 14 (1).

Tudor, G.E. (2006). Teaching introductory statistics online – satisfying the students. [Versión electrónica] Journal of Statistics Education, 14 (3).

Wiberg, M. (2009). Teaching statistics in integration with Psychology [Versión electrónica]. Journal of Statistics Education, 17 (1).

Descàrregues

Publicades

2009-10-28

Com citar

Freixa-Blanxart, M., Turbany-Oset, J., Gordóvil-Merino, A., Guàrdia-Olmos, J., & Peró, M. (2009). Anàlisi del format del material educatiu per a la docència de l’estadística per a psicòlegs. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 2(3), 21–40. https://doi.org/10.1344/reire2009.2.3233

Número

Secció

Articles de recerca

Articles més llegits del mateix autor/a