Classificació de proves no paramètriques. Com aplicar-les en SPSS

Vanesa Berlanga-Silvente, María-José Rubio-Hurtado

Resum


Les proves no paramètriques engloben una sèrie de proves estadístiques, que tenen com a denominador comú l'absència de assumpcions sobre la llei de probabilitat que segueix la població de la qual ha estat extreta la mostra. Per aquesta raó és comú referir-s'hi com a proves de distribució lliure. A l'article es descriuen i treballen les proves no paramètriques ressaltant el seu fonament i les indicacions per al seu ús quan es tracta d'una sola mostra (Chi-quadrat), de dues mostres amb dades independents (U de Mann-Whitney), de dues mostres amb dades relacionades (T de Wilcoxon), de diverses mostres amb dades independents (H de Kruskal-Wallis) i de diverses mostres amb dades relacionades (Friedman).


Paraules clau


Estadística no paramètrica; prova no paramètrica; U de Mann-Whitney; de T de Wilcoxon; H de Kruskal-Wallis; Friedman.

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2012.5.2528

Enllaços refback

Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona