Adaptació d’una bateria per a l’avaluació de prerequisits per a l’aprenentatge d’Estadística en Psicologia

Joan Guàrdia-Olmos, Maribel Peró, Núria Mancho-Fora, Laia Farràs-Permanyer

Resum


Les recerques recents sobre docència universitària en estadística s’han centrat en identificar les principals variables que afecten al rendiment acadèmic. L’objectiu d’aquest estudi és analitzar les propietats psicomètriques de quatre qüestionaris (SAS, SATS, MSES-R, PMP) disposats en una bateria de prerequisits per a l’aprenentatge de l’estadística i, per tant, potencials predictors del rendiment.

Mètode: La bateria es va administrar a una mostra de 96 estudiants del Grau en Psicologia de la Universitat de Barcelona durant el curs acadèmic 2010-2011 en l’assignatura de Tècniques de Recerca.

Resultats: Totes les escales van mostrar alts valors en els coeficients de consistència interna. En relació a la validesa, es van trobar correlacions significatives en sentit negatiu entre els factors teòrics del SAS i del SATS. Les puntuacions d’autoeficàcia davant els problemes matemàtics estaven fortament relacionades amb el rendiment en matemàtiques. Les anàlisis factorials van mostrar una solució de cinc factors per al SAS i una solució unifactorial per al MSES-R.


Paraules clau


Docència en estadística; ansietat; avaluació; qüestionari; anàlisi psicomètric; rendiment.

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2012.5.2525

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona