Incorporació de petites seqüències de cinema comercial en l’ensenyament de les drogodependències. Assaig pilot en l'assignatura de Toxicologia

Autors/ores

  • Miguel Rodamilans-Pérez Universitat de Barcelona
  • Jesús Gómez-Catalán Universitat de Barcelona
  • María-Esther Piqué-Benages Universitat de Barcelona
  • Joan M. Llobet Mallafré Universitat de Barcelona
  • Antoni Gual-Solé Hospital Clínic de Barcelona
  • Carme Barrot-Feixat Universitat de Barcelona
  • Elisabet Teixidó-Condomines Universitat de Barcelona
  • Núria Boix-Sabrià Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2013.6.1614

Paraules clau:

Comunicació audiovisual, Drogodependències, Eina educativa, Petites seqüències curtes, Pel·lícules comercials, Toxicologia

Resum

El Grup d'Innovació Docent Orfila, en el seu projecte per millorar la qualitat de la docència, està assajant la utilització del cinema amb finalitat didàctica. El material didàctic que hem desenvolupat en aquest projecte són petites seqüències de pel·lícules comercials de 3 a 5 minuts, per ser utilitzades com a elements il·lustratius del procés addictiu. Se seleccionen escenes de la filmografia i s'adeqüen als nostres programes docents. Es recull l'opinió dels professors participants, així com la dels alumnes, mitjançant una entrevista personal i una enquesta d'opinió, respectivament. De les entrevistes als professors i de les enquestes d'opinió dels alumnes, es dedueix un alt grau de satisfacció.

Biografies de l'autor/a

Miguel Rodamilans-Pérez, Universitat de Barcelona

Grup d’Innovació Docent en Toxicologia “Orfila” de la Facultat de Farmàcia.

Jesús Gómez-Catalán, Universitat de Barcelona

Prof. Titular, Dept. Salut Pública, Fac. Farmàcia

María-Esther Piqué-Benages, Universitat de Barcelona

Fac. de Farmàcia, Dept. Salut Pública

Antoni Gual-Solé, Hospital Clínic de Barcelona

Institut de Psiquiatria. Unitat d'Alcohologia de la Generalitat de Catalunya

Carme Barrot-Feixat, Universitat de Barcelona

Prof. Lector, Dept. Salut Pública, Fac. de Medicina

Elisabet Teixidó-Condomines, Universitat de Barcelona

Investigadora en Formació, Fac. de Medicina, Dept. Salut Pública

Núria Boix-Sabrià, Universitat de Barcelona

Prof. associada, Fac. Farmàcia, Dept. Salut Pública

Referències

American Psychiatric Association APA. (2005). DSM-IV- TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona: Masson.

Bravo, J.L. (1996). ¿Qué es el vídeo educativo? Comunicar, 6, 100-105.

Cape, G. (2009). Movies as a vehicle to teach addiction medicine. International Review of Psychiatry, 21, 213-217.

Darbyshire, D., Baker, P. (2011). El cine en la formación médica. ¿Ha tenido acogida? Revista de Medicina y Cine, 7, 8-14.

De la Torre, S. (2005). Aprendizaje integrado y cine formativo. S. de la Torre, M.A. Pujol, N. Rajadell (Coords.), El cine, un Entorno Educativo (pp. 13-55). Madrid: Narcea.

Ferrés, J. (1994). Vídeo y educación. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.

Ferrés, J. (2008). Cine y educación: ¿desconocidos, rivales o aliados? Educación Social, 39, 13-29.

Icart-Isern, M. T. (2008). Metodología de la investigación y cine comercial: claves de una experiencia docente. Educación Médica, 11, 13-18.

Koren, G. (1993). Awakenings: Using a popular movie to teach clinical pharmacology. Clinical Pharmacology and Therapeutics, 53, 3-5.

Loscos, J., Baños, J.E., Loscos, F. y De la Cámara, J. (2006). Medicina, cine y literatura: una experiencia docente en la Universidad Autónoma de Barcelona. Revista de Medicina y Cine, 4, 1-7.

Pais de Lacerda, A. (2005). Educación médica: la adicción y el cine (Drogas y juego como búsqueda de la felicidad). Revista de Medicina y Cine, 1, 95-102.

Poseck, B. V. (2006). Locura y cine: claves para entender una historia de amor reñido. Revista de Medicina y Cine, 2, 80-88.

Weber, C. M. y Silk, H. (2007). Movies and Medicine: An Elective Using Film to Reflect on the Patient, Family, and Illness. Family Medicine, 39, 317-319.

Descàrregues

Com citar

Rodamilans-Pérez, M., Gómez-Catalán, J., Piqué-Benages, M.-E., Llobet Mallafré, J. M., Gual-Solé, A., Barrot-Feixat, C., Teixidó-Condomines, E., & Boix-Sabrià, N. (2013). Incorporació de petites seqüències de cinema comercial en l’ensenyament de les drogodependències. Assaig pilot en l’assignatura de Toxicologia. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 6(1), 53–64. https://doi.org/10.1344/reire2013.6.1614

Número

Secció

Articles d'innovació

Articles més llegits del mateix autor/a