Elaboració de tècniques de recollida d’informació en dissenys mixtos. Un exemple d’estudi en aprenentatge servei

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2017.10.218069

Paraules clau:

Mètodes mixtos de recerca, Entrevista, Qüestionari, Aprenentatge servei

Resum

Actualment, els dissenys metodològics mixtos s’utilitzen sovint en la recerca educativa amb la finalitat d’aconseguir una major comprensió de l’objecte d’estudi. Aquest tipus de dissenys impliquen un conjunt de processos sistemàtics, empírics i crítics de recerca per a la recollida, l’anàlisi, la integració i la discussió de dades quantitatives i qualitatives. Partint d’això, el present article s’estructura en dues parts: en la primera es fa una breu descripció dels dissenys metodològics mixtos, i en la segona es presenta el procés d’elaboració i aplicació de dues tècniques de recollida d’informació (el qüestionari i l’entrevista). Aquesta segona part es desenvolupa en el marc d’una recerca que segueix un disseny de triangulació concurrent i que té com a objectiu general conèixer el desenvolupament de competències, l’exercici de participació i el servei realitzat per estudiants que participen en projectes d’aprenentatge servei.

Biografies de l'autor/a

Pilar Folgueiras Bertomeu, Universitat de Barcelona

Professora del Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació (MIDE) de la Universitat de Barcelona

Chenda Ramirez, Universidad Viña del Mar

Professora del Centro de Inclusión e Innovación Social de la Universidad de Viña del Mar (Xile)

Referències

Biersta, G. (2010). Pragmatism and the philosophical foundations of mixed methods research. En A. Tashakkori y C. Teddlie. (Eds.), Handbook of mixed methods in social and behavioral research (pp. 95117). Thousand Oaks, CA: Sage. https://doi.org/10.4135/9781506335193.n4

Brannen, J. (1992). Mixing methods: qualitative and quantitative research. Aldershot: Ashgate.

Campo, L. (2014). Aprendizaje-servicio y educación superior. Una rúbrica para evaluar la calidad de proyectos. (Tesis doctoral, Universidad de Barcelona, Barcelona). Recuperado de http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/277560/01.LCC_TESIS.pdf?sequence=1

Escofet, A., Folgueiras, P., Luna, E., y Palou, B. (2016). Elaboración y validación de un cuestionario para la valoración de proyectos de aprendizaje-servicio. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 70 (21), 929949. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v21n70/1405-6666-rmie-21-70-00929.pdf

Folgueiras, P. (2009). Ciudadanas del mundo: participación activa de mujeres en sociedades multiculturales. Madrid: Síntesis.

Folgueiras, P. (2016). La entrevista (documentos de trabajo, informes de métodos de investigación y diagnóstico en educación, Universidad de Barcelona). Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/99003

Hernández-Sampieri, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación. México: McGraw Hill.

Johnson, R. B., y Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33 (7), 1426. https://doi.org/10.3102/0013189X033007014

McMillan, J., y Schumacher, S. (2006). Research in education: evidence-based inquiry. Boston, MA: Pearson.

Newman, I., Ridenour, C. S., Newman, C., y De Marco, G. M. (2002). A typology of research purposes and its relationship to mixed methods. En A. Tashakkori y C. Teddlie (Eds.), Handbook of mixed methods in social and behavioral research (pp. 167188). Thousand Oaks, CA: Sage.

Riesco González, M. (2008). El enfoque por competencias en el EEES y sus implicaciones en la enseñanza y el aprendizaje. Tendencias Pedagógicas, 13 (1), 79105.

Ruiz, A. (2014). La operacionalización: de elementos teóricos al proceso de medida. Colección Omado (Universidad de Barcelona). Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/53152

Todd, Z., Nerlich, B., y McKeown, S. (2004). Introduction. En Z. Todd, B. Nerlich, S. McKeown y D. Clarke (Eds.), Mixing methods in psychology (pp. 316). Brighton, UK: Psychology Press.

Descàrregues

Publicades

2017-04-27

Com citar

Folgueiras Bertomeu, P., & Ramirez, C. (2017). Elaboració de tècniques de recollida d’informació en dissenys mixtos. Un exemple d’estudi en aprenentatge servei. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 10(2), 64–78. https://doi.org/10.1344/reire2017.10.218069

Número

Secció

Articles metodològics