Mètodes d'aprenentatge actiu en grups grans d'estudiants repetidors

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2018.11.220657

Paraules clau:

Innovació docent, Classe inversa, Aprenentatge basat en equips, Avaluació freqüent, Cursos de repetidors, Economia

Resum

INTRODUCCIÓ. Els estudiants repetidors d’un curs a la universitat sovint es caracteritzen per tenir no només un baix rendiment sinó també una manca de motivació i confiança en ells mateixos. MÈTODE. En aquest estudi, analitzem l’efecte de la implementació d’una combinació de tres tècniques d’ensenyament innovadores (la classe inversa, l’aprenentatge basat en equips i l’avaluació freqüent amb tests) en grups d’estudiants repetidors d’alguna assignatura. Avaluem l’impacte d’aquestes noves estratègies sobre la nota final del curs utilitzant mètodes economètrics. La mostra que utilitzem consta de més d’un miler d’estudiants que repeteixen un curs en els graus d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) o d’Economia de la Universitat de Barcelona. RESULTATS. Obtenim que els estudiants es beneficien de l’estudi autònom guiat, la retroacció continuada que reben, i el treball en equip. Els guanys es reflecteixen sobretot en una nota final més alta i en un augment en la proporció d’estudiants que es presenten a l’examen final. Els resultats es mantenen quan es controla per edat, sexe i nota mitjana dels estudis. DISCUSSIÓ. Malgrat que l’estudi s’ha portat a terme a partir d’estudiants repetidors d’assignatures de teoria econòmica, els resultats suggereixen que la nova metodologia d’ensenyament es podria aplicar amb èxit en altres àrees i amb grups d’estudiants no repetidors.

Biografies de l'autor/a

Gemma Abío, Universitat de Barcelona

Department of Economics

Manuela Alcañiz-Zanón, Universitat de Barcelona

Department of Econometrics, Statistics and Applied Economics

Marta Arespa, Universitat de Barcelona

Department of Economics

Helena Chulià, Universitat de Barcelona

Department of Econometrics, Statistics and Applied Economics

Marta Gómez-Puig, Universitat de Barcelona

Department of Economics

Ester Manna, Universitat de Barcelona

Department of Economics

Concepció Patxot, Universitat de Barcelona

Department of Economics

Glòria Rubert, Universitat de Barcelona

Department of Economics

Fernando Sánchez-Losada, Universitat de Barcelona

Department of Economics

Mònica Serrano, Universitat de Barcelona

Department of Economics

Alexandrina Stoyanova, Universitat de Barcelona

Department of Economics

Montserrat Vilalta-Bufí, Universitat de Barcelona

Department of Economics

Referències

Abío, G., Alcañiz, M., Gómez-Puig, M., Rubert, G., Serrano, M., Stoyanova, A., and Vilalta-Bufí, M. (2017). Retaking a course in economics: Innovative teaching strategies to improve academic performance in groups of low-performing students, Innovations in Education and Teaching International, forthcoming. https://doi.org/10.1080/14703297.2017.1389289

Bergmann, J., and Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. Washington, D.C.: International Society for Technology in Education.

Berrett, D. (2012). How ‘flipping’ the classroom can improve the traditional lecture. The Chronicle of Higher Education. Retrieved from http://chronicle.com/article/How-Flipping-the-Classroom/130857/

Biggs, J., and Tang, C. (2011). Teaching for quality learning at university (4th ed.). Maidenhead (UK): McGraw Hill.

Chung, K. (2014). Professors ‘flip’ classrooms, enhance learning. Daily Tar Heel. Retrieved from http://www.dailytarheel.com/article/2014/01/flipped-classrooms-0108

Crouch, C., and Mazur, E. (2001). Peer Instruction: Ten Years of Experience and Results, American Journal of Physics, 69, 970–977. https://doi.org/10.1119/1.1374249

Hong, T., and Pham, T. (2013). Using group projects as a strategy to increase cooperation among low- and high-achieving students. Higher Education Research and Development, 32, 993–1006. https://doi.org/10.1080/07294360.2013.806436

King, A. (1993). From sage on the stage to guide on the side. College teaching 41, 30–35. https://doi.org/10.1080/87567555.1993.9926781

Kruger, J., and Dunning, D. (1999). Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments. Journal of Personality & Social Psychology, 77, 1121–1134. https://doi.org/10.1037/0022-3514.77.6.1121

Lage, M.J., Platt, G.J., and Treglia, M. (2000). Inverting the classroom: A gateway to creating an inclusive learning environment. The Journal of Economic Education, 31, 30–43. https://doi.org/10.1080/00220480009596759

Mazur, E. (1997). Peer Instruction: A User's Manual Series in Educational Innovation. Upper Saddle River (USA): Prentice Hall.

McLaughlin, J.C. (2013). Pharmacy student engagement, performance, and perception in a flipped satellite classroom. American Journal of Pharmaceutical Education, 77, 1–8. https://doi.org/10.5688/ajpe779196

Michaelsen, L. K., Knight, A. B., and Fink, L. D. (2004). Team-Based Learning: A Transformative Use of Small Groups in College Teaching. Sterling (USA): Stylus.

Millis, B. J., and Cottell, P. G. (1998). Cooperative Learning for Higher Education Faculty. Phoenix (USA): Oryx Press.

Missildine, K., Fountain, R., Summers, L., and Gosselin, K. (2013). Flipping the classroom to improve student performance and satisfaction. Journal of Nursing Education, 52, 597–599. https://doi.org/10.3928/01484834-20130919-03

Nordberg, D. (2008). Group projects: More learning? Less fair? A conundrum in assessing postgraduate business education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 33, 481–492. https://doi.org/10.1080/02602930701698835

Opdecam, E., Everaert, P., and Van Keer, H. (2014). Preferences for Team Learning and Lecture-Based Learning Among First-Year Undergraduate Accounting Students. Research in Higher Education, 55, 400–432.

Pennebaker, J.W., Gosling, S.D., and Ferrell, J.D. (2013). Daily Online Testing in Large Classes: Boosting College Performance while Reducing Achievement Gaps. PLoS ONE, 8(11), e79774. Https://doi.org/10.1371/journal.pone.0079774.

Prieto, A., Díaz, D., Montserrat, J., and Reyes, E. (2014). Experiencias de aplicación de estrategias de gamificación a entornos de aprendizaje universitario. ReVisión, 7(2), 76–92.

Roediger, H. L. III, Putnam, A. L., and Smith, M. A. (2011). Ten benefits of testing and their applications to educational practice. Psychology of Learning and Motivation, 55, 1–36. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-387691-1.00001-6

Shah, S. Z. A. (2013). The use of group activities in developing personal transferable skills. Innovations in Education and Teaching International, 50, 297–307. https://doi.org/10.1080/14703297.2012.760778

Strayer, J. (2012). How learning in an inverted classroom influences cooperation, innovation and task orientation. Learning Environments, 15, 171–193. https://doi.org/10.1007/s10984-012-9108-4

Wilson, S. G. (2013). The flipped classroom: A method to address the challenges of an undergraduate statistics course. Teaching of Psychology, 40, 193–199. https://doi.org/10.1177/0098628313487461

Yamarik, S. (2007). Does cooperative learning improve student learning outcomes? Journal of Economic Education, 38, 259–277. https://doi.org/10.3200/JECE.38.3.259-277

Descàrregues

Publicades

2018-07-04

Com citar

Abío, G., Alcañiz-Zanón, M., Arespa, M., Chulià, H., Gómez-Puig, M., Manna, E., Patxot, C., Rubert, G., Sánchez-Losada, F., Serrano, M., Stoyanova, A., & Vilalta-Bufí, M. (2018). Mètodes d’aprenentatge actiu en grups grans d’estudiants repetidors. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 11(2), 70–82. https://doi.org/10.1344/reire2018.11.220657

Número

Secció

Secció especial: I Intl Conf in Experiences in Active Learning in Higher Ed