Concept map: collaborative learning and inquiry-based learning

Rosa Nonell, Alejandro Estruch, Marta González Aregall

Resum


Aquest treball d'innovació docent s'ha dut a terme en el marc de l'assignatura "Política Econòmica d'Espanya i de la Unió Europea". El mètode emprat combina aprenentatge individual i aprenentatge col·laboratiu. Consta d'una sèrie de fases entre les quals podem destacar l'elaboració del mapa conceptual de l'assignatura. Aquesta activitat té una gran rellevància, ja que posa de manifest la quantitat i i la qualitat dels documents consultats, cosa que incideix positivament en la preparació de la prova de síntesi final i alhora acostuma els alumnes a indagar i fer una recerca exhaustiva que després posaran en comú amb els seus companys.

Paraules clau


Mapa conceptual; Treball col·laboratiu; Aprenentatge indagatori

Text complet:

PDF

Referències


[1] Abdelraheem, A., Asan, A. (2006) The effectiveness of inquiry-based technology enhanced collaborative learning environment. International Journal of Technology in Teaching and Learning, 2(2), pp. 65-87.

[2] Edelson, D.C., Gordin, D.N., Pea, R.D. (1999) Addressing the challenge of inquiry-based learning through technology and curriculum design. Journal of the Learning Sciences, 8(3/4), pp. 391-450.

[3] Kahn, P., O’Rourke, K. (2005) Understanding enquiry-based learning. En: Barrett, T., Mac Labhrainn, I., Fallon, H. (Eds.) Handbook of enquiry and problem-based learning (pp. 1-12). A.I.S.H.E., Dublin.

[4] Mor, Y. (2013) SNaP! Re-using, sharing and communicating designs and design knowledge using scenarios, narratives and patterns. En: Luckin, R., Puntambekar, S., Goodyear, P., Grabowski, B.L., Underwood, J., Winters, N. (Eds.) Handbook of design in educational technology (pp. 189-200). Routledge, London.

[5] Oliver, R. (2007) Exploring an inquiry-based learning approach with first-year students in a large undergraduate class. Innovations in Education and Teaching International, 44(1), pp. 3-15.

[6] Parcerisa, A. (Coord.) (2014) Experiencias de evaluación continuada en la universidad. Octaedro-ICE-UB, Barcelona.

[7] Spronken-Smith, R., Walker, R. (2010) Can inquiry-based learning strengthen the links between teaching and disciplinary research? Studies in Higher Education, 35(6), pp. 723–740.
DOI: https://doi.org/10.1344/RIDU2016.8.7

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona