Els altres en una relació pedagògica per a la cura

Ana Martínez Rodriguez, Mª Carmen Olivé Ferrer

Resum


La proposta mostra el diàleg que s'estableix entre dues professores i uns textos de reflexió crítica, elaborats per l'estudiantat de primer curs del grau d'infermeria, en l'assignatura Fonaments històrics, teòrics i metodològics. L'objectiu general és exposar, mitjançant narrativa lliure, dialògica i reflexionada, la consciència d'aprenentatge, alhora que es reflexiona qui és l'altre, tant en la relació pedagògica com en la cura. Es descriuen els sabers docents i infermers. Com a experiència docent s'anota l'organització de l'assignatura, intercalant, a manera de narrativa lliure, verbatims dels escrits de l'estudiantat i la reflexió de les professores. A tall de conclusió podem dir que l’estudiantat cobreix els objectius d'aprenentatge, s'inicien en els sabers, es reconeixen com a futurs professionals i identifiquen a l'altre en la relació de cura.

Paraules clau


Relació professor-alumne; Professió i personal; Investigació sobre la professió; Aprenentatge dels cuidatges; Infermer

Text complet:

PDF (Español)

Referències


Carper, B. (1978) Fundamental patterns of knowing in nursing. Advances in Nursing Science, 1(1), pp. 13-24.

Dallaire, C. (2008) Le savoir infirmiere. Au coeur de la discipline et de la profession . Québec: Canadá.

Durán, M.M. (2001) Enfermería: Desarrollo teórico e investigativo. Santafé de Bogotá: Unibiblos, Universidad Nacional Colombia.

Freire, P. (2012) Cartas a quien pretende enseñar. Madrid: Biblioteca Nueva.

Jarauta, B., y Medina, J.L. (2012) Saberes docentes y enseñanza universitaria. Estudios sobre educación, 22, pp. 179-198.

Lipman, M. (1997) Pensamiento complejo y educación. Madrid : De la Torre .

Lledó, E. (2015) Palabra y humanidad. Oviedo: KRK pensamiento.

Olivé-Ferrer, M.C. (2010) El portafolio o la carpeta de aprendizaje en enfermería como instrumento para un aprendizaje reflexivo y crítico: Una experiencia exportable a otras disciplinas. RIDU, 2, pp. 23-33.

Purnell, M. (2015) La teoría de la enfermería como cuidado: un modelo para transformar la práctica. A.M.R. Alligood, Modelos y teorías en enfermería (pp. 348-367). Barcelona: Elsevier.

White, J. (1995) Patterns of knowing: Review, critique, and update. Advances in Nursing Science, 17(4), pp. 73-86.
DOI: https://doi.org/10.1344/RIDU2018.10.6

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona