Experiència de tutorització individual en la matemàtica empresarial utilitzant la xarxa

Pere Purroy, Lambert Jorba, Carme Ribas, Antonio Tarrío

Resum


En aquest article presentem una experiència d'innovació docent de tutorització individualitzada. Aquesta experiència es va realitzar en l'assignatura d'Introducció a la matemàtica Econòmica i Empresarial de la Diplomatura en Ciències Empresarials de la Universitat de Barcelona durant el curs 2006-2007. Es tracta d'una assignatura semestral, de sis crèdits i de lliure elecció que s'imparteix durant el primer semestre de cada any acadèmic.
Aquest projecte s'inscriu dintre dels nous enfocaments docents proposats en l'Espai Europeu d'Educació Superior. Això suposa l'adopció de nous mètodes pedagògics que s'emmarquen dintre de la docència en el nou entorn educatiu.
La nostra experiència docent en les assignatures de Matemàtica aplicades a les ciències socials de la Diplomatura en Ciències Empresarials de la Universitat de Barcelona, ens ha permès constatar que la participació dels alumnes en les tutories presencials és baixa i que es produeix un descens en l'assistència a classe a mesura que avança el curs. Això genera que els estudiants abandonin l'assignatura abans de finalitzar el curs, no es presentin a les proves d'avaluació i que el seu rendiment acadèmic sigui insuficient.
Aquest context va motivar un intent de re-diseny del sistema de tutories. Per a això, es va construir un espai virtual de tutorització i es va provar amb una mostra aleatòria de 50 alumnes. Els resultats de l'experiència pilot de tutories assenyalen una clara millora de les tres situacions anteriors. Actualment, estem analitzant la viabilitat d'aquest projecte en grups massificats.

Paraules clau


tutories; experiències docents; metodologia

Text complet:

PDF (Español)


DOI: https://doi.org/10.1344/105.000000287

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona