Art i Educació: Instal·lacions a l'aula d'Infantil

Lara Rubio Gorrochategui, Maria Riaño Galán

Resum


El presente treball recull la necesitat d' incorporar l'art, i més concretament les instal·lacions artístiques a l'aula d'Educació Infantil, com a recursos o eines d'aprenentatge. Els objetius  són conéixer el concepte d'instal·lació, el seu origen i característiques en el món de l'art, i la seva relació amb l'àmbit educatiu (valor pedagògic, rols, potencialitats, etc.). Tanmateix es realitza un estudi de cas a Paloma García, mestra d'Educació Infantil, la pràctica educativa del qual està basada en l'ús de les instal·lacions d'art contemporani. L'esmentat estudi afavorirà i impulsarà l'últim apartat del present treball: l'elaboració d'una proposta i la seva posada en pràctica a una aula d'Educació Infantil d'un centre educatiu a Santander. Tot això esn permetrà veure el valor pedagògic de les instal·lacions, el seu caràcter innovador, els seus beneficis en el procés d'ensenyament-aprenentatge i altres aspectes beneficiosos per a l'educació. 

Paraules clau


Instal·lació artística; Educació Infantil; Joc simbòlic; Espais; Art.

Text complet:

PDF (Español)

Referències


Abad, J. y Ruiz de Velasco, Á. (2014) Contexto de simbolización y juego. La propuesta de las instalaciones. Aula de Infantil, 77, pp. 11-15.

Abad, J. (2008) El placer y el displacer en el juego espontáneo infantil. Arteterapia, Papeles de Arteterapia y Educación Artística para la inclusión social, 03, pp. 167-188. Publicación de la Universidad Complutense de Madrid.

Bueno, D. (2017) Neurociencia para educadores. Octaedro, Barcelona.

Decreto 79/2008, de 14 de agosto por el que se establece el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Boletín oficial de Cantabria, BOC núm. 164, de 25 de agosto de 2008.

Díaz Obregón Cruzado, R. (2003) Arte contemporáneo y educación artística. Los valores potencialmente educativos de la instalación. Tesis doctoral del Departamento de Expresión de la Plástica, Universidad Complutense, Madrid.

ECURED (s.f.) Instalación artística. Recuperado de http://www.ecured.cu/index.php/Instalaci%C3%B3n_art%C3%ADstica

Hoyuelos, A. (2007) Documentación como narración y argumentación. Aula de Infantil, 39, pp. 5-9.

Kabakov, I. (1995) Instalaciones 1983-1995. Centre Georges Pompidou, París.

Lapolla, P., Mucci, M. y Arce M.A. (2017) Experiencias artísticas con instalaciones. Trabajos interdisciplinarios de simbolización y juego en la escuela infantil. Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires.

Lemarroy González, M.S. (2004) Lü: El cuerpo efímero. Tesis de maestría, Universidad de las Américas Puebla, México.

Mora, F. (2017) Neuroeducación. Alianza Editorial, Madrid.

Moya, M. (s.f.) La instalación artística en Educación Infantil. Trabajo de Fin de Grado del Grado en Magisterio de Educación Infantil, Universidad de Valladolid.

Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil. Ministerio de Educación y Ciencia, BOE núm. 4, de 4 de enero de 2007.
DOI: https://doi.org/10.1344/RIDU2019.11.5

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona