Informe de la seqüència d'innovació didàctica per a l'ensenyament-aprenentatge de l'anglès en Educació Bàsica: "Lets clean my school"

Autors/ores

  • Alicia Sola Prado University of the Philippines Diliman
  • Junior Stalin Suárez Baque UNAE
  • Evelin Jadira Rebutti Jaramillo UNAE

DOI:

https://doi.org/10.1344/phonica.2018.14.109-129

Paraules clau:

Innovació educativa, Investigació acció participativa, Ensenyament-aprenentatge de L2, Interacció oral, Treball per tasques

Resum

En el marc del Projecte d’Innovació: Didáctica de la Interacción Oral de Lenguas no Maternas de la UNAE (Universidad Nacional de Educación del Ecuador), dissenyem, implementem i avaluem una experiència pilot per part d’una parella pedagògica d’alumnes de 6è cicle en pràctiques docents preprofessionals per a l’ensenyament/aprenentatge d’ELE a l’educació general bàsica. 

Aquesta experiència, una investigació acció participativa, la dissenyem d’acord a les línies metodològiques del projecte, que principalment posen de relleu la importància en el procés d’aprenentatge de la llengua oral i de la competència estratègica, a través del treball per tasques i l’enfocament oral; amb activitats que promouen la interacció entre parells per al desenvolupament de les competències comunicatives. Les activitats s’emmarquen dins dels principis institucionals del Buen Vivir, recollits pel model pedagògic de la UNAE.

La seqüència didàctica s’implementa en la institució educativa d’educación general bàsica Daniel Córdova Toral: una institució rural de la parròquia de Zhullín, que al moment de les pràctiques de les alumnes no comptava amb docent especialista en la matèria d’anglès.

Biografies de l'autor/a

Alicia Sola Prado, University of the Philippines Diliman

Docente Investigadora de la UNAE

Coord. Proyecto de innovación didáctica de la interacción oral de lenguas no maternas 

Junior Stalin Suárez Baque, UNAE

Estudiante de la carrera de Educación Básica e integrante del grupo de innovación en la didáctica de la interacción oral de lenguas no maternas (DIOR)

Evelin Jadira Rebutti Jaramillo, UNAE

Estudiante de la carrera de Educación Básica

Referències

Bartolí, M. (2005) «La pronunciación en la clase de lenguas extranjeras”. Biblioteca Phonica, 1. Publicacions i Edicions UB. En: http://www.publicacions.ub.edu/revistes/phonica1/PDF/articulo_02.pdf

Cantero Serena, F.J. (2015): «De la fonética del habla espontánea a la fonología de la complejidad" Revista Normas, N.º 5, PP.9-29. En: https://www.researchgate.net/publication/282830893_Francisco_Jose_Cantero_Serena_2015_De_la_fonetica_del_habla_espontanea_a_la_fonologia_de_la_complejidad

Constitución de la República del Ecuador (2008). Registro oficial 449, 20 de octubre de 2008. Ecuador.

Modelo pedagógico de la UNAE (2017): Azogues, Cuenca.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) (2015): SENPLADES. Quito

Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013. (2009): SENPLADES. Quito

Descàrregues

Publicades

2019-12-11

Número

Secció

ARTICLES