Sobre els abusos de la memòria. Breus puntualitzacions a Jordi Casassas

Autors/ores

  • Francisco Erice Sebares Universidad de Oviedo

Resum

Sobre els abusos de la memòria. Breus puntualitzacions
a Jordi Casassas

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Francisco Erice Sebares, Universidad de Oviedo

Professor titular d’Història Contemporània de la Universitat d’Oviedo. Forma part del Grup d’Història Sociocultural Contemporània de la dita Universitat i és col·laborador de la secció d’Història de la Fundación de Investigaciones Marxistas. La seva tasca investigadora se centrà inicialment en la història social d’Astúries dels segles XIX-XX (desenvolupament capitalista i formació de la burgesia, emigració, conflictivitat i reformisme social, etc.), com a resultat de la qual ha publicat els treballs Propietarios, comerciantes e industriales. Burguesía y desarrollo capitalista en la Asturias delsiglo XIX (1995), «La clase obrera española en el siglo XIX: balance y perspectivas historiográficas», dins M. Ortiz Heras, D. Ruiz i I. Sánchez (coords.): Movimientos sociales y Estado en la España contemporánea (Ediciones de la UCLM, Cuenca, 2001); i «Entre la represión y el paternalismo: actitudes burguesas ante ‘lo popular’ en la España de la Restauración», dins J. Uría (coord.): La cultura popular en la España contemporánea: doce estudios (2003). En els darrers anys les seves recerques s’han centrat en diferents facetes de la història del comunisme i el republicanisme en la Espanya contemporània, i ha coordinat l’estudi col·lectiu Los comunistas en Asturias (1920-1982) (1996). Més recentment, ha publicat diversos treballs sobre del concepte de memòria col·lectiva i les seves múltiples derivacions, temàtica sobre la qual actualment està preparant un llibre de pròxima aparició.

Descàrregues

Com citar

Erice Sebares, F. (2014). Sobre els abusos de la memòria. Breus puntualitzacions a Jordi Casassas. Segle XX: Revista Catalana d’història, (1), 155–162. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/segleXX/article/view/9821

Número

Secció

Debats i diàlegs