Els historiadors i la memòria. Els fruits d’una relació problemàtica

Francisco Erice Sebares

Resum


Malgrat les diferents prevencions, en general legítimes, que mostren gran part dels historiadors davant l’auge dels estudis sobre la memòria, la noció de memòria col·lectiva i les recerques que s’hi associen han anat confi gurant un corrent d’investigacions ampli i sòlid, que va cristal·litzar durant els anys vuitanta del passat segle XX. Els diferents problemes que avui planteja per als historiadors la demandasocial de la memòria col·lectiva a quasi totes les societats, i la mateixa complexitat del concepte, no semblarien sufi cients per induir a rebutjar-lo. Ben al contrari, la recuperació de les preocupacions cíviques i socials per part de la història acadèmica, per una banda, i, per una altra, la utilització alhora de l’esmentat concepte a partir d’un tractament crític, poden contribuir a fer de les demandes de memòria actual matèria de la historia.

Paraules clau


Memòria col·lectiva; Memòria històrica; Història; Historiografia; Ciències socials; Política; Ciutadania

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

 

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona