Els historiadors i la memòria. Els fruits d’una relació problemàtica

Autors/ores

  • Francisco Erice Sebares Universidad de Oviedo

Paraules clau:

Memòria col·lectiva, Memòria històrica, Història, Historiografia, Ciències socials, Política, Ciutadania

Resum

Malgrat les diferents prevencions, en general legítimes, que mostren gran part dels historiadors davant l’auge dels estudis sobre la memòria, la noció de memòria col·lectiva i les recerques que s’hi associen han anat confi gurant un corrent d’investigacions ampli i sòlid, que va cristal·litzar durant els anys vuitanta del passat segle XX. Els diferents problemes que avui planteja per als historiadors la demandasocial de la memòria col·lectiva a quasi totes les societats, i la mateixa complexitat del concepte, no semblarien sufi cients per induir a rebutjar-lo. Ben al contrari, la recuperació de les preocupacions cíviques i socials per part de la història acadèmica, per una banda, i, per una altra, la utilització alhora de l’esmentat concepte a partir d’un tractament crític, poden contribuir a fer de les demandes de memòria actual matèria de la historia.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Francisco Erice Sebares, Universidad de Oviedo

Professor titular d’Història Contemporània de la Universitat d’Oviedo. Forma part del Grup d’Història Sociocultural Contemporània de la dita Universitat i és col·laborador de la secció d’Història de la Fundación de Investigaciones Marxistas. La seva tasca investigadora se centrà inicialment en la història social d’Astúries dels segles XIX-XX (desenvolupament capitalista i formació de la burgesia, emigració, conflictivitat i reformisme social, etc.), com a resultat de la qual ha publicat els treballs Propietarios, comerciantes e industriales. Burguesía y desarrollo capitalista en la Asturias delsiglo XIX (1995), «La clase obrera española en el siglo XIX: balance y perspectivas historiográficas», dins M. Ortiz Heras, D. Ruiz i I. Sánchez (coords.): Movimientos sociales y Estado en la España contemporánea (Ediciones de la UCLM, Cuenca, 2001); i «Entre la represión y el paternalismo: actitudes burguesas ante ‘lo popular’ en la España de la Restauración», dins J. Uría (coord.): La cultura popular en la España contemporánea: doce estudios (2003). En els darrers anys les seves recerques s’han centrat en diferents facetes de la història del comunisme i el republicanisme en la Espanya contemporània, i ha coordinat l’estudi col·lectiu Los comunistas en Asturias (1920-1982) (1996). Més recentment, ha publicat diversos treballs sobre del concepte de memòria col·lectiva i les seves múltiples derivacions, temàtica sobre la qual actualment està preparant un llibre de pròxima aparició.

Descàrregues

Com citar

Erice Sebares, F. (2014). Els historiadors i la memòria. Els fruits d’una relació problemàtica. Segle XX: Revista Catalana d’història, (1), 127–140. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/segleXX/article/view/9758

Número

Secció

Debats i diàlegs