Interdisciplinarity - Urban Design practice, a research and teaching matrix

Autors/ores

  • Pedro Brandão
  • Antoni Remesar

Paraules clau:

Interdisciplinarity, Urban Design

Resum

Com que el disseny urbà és un territori de síntesi integradora, la "visió global" que requereix hauria de procedir de la col.laboració de diverses fonts de coneixement, de diversos professionals i del coneixement aportat pels usuaris no professionals. La representació dels actors involucrats en el disseny (que entre altres són professionals, decisors urbans o usuaris) és una part de la investigació i l'ensenyament de la cultura del disseny urbà. La motivació d'aquesta línia de treball en l'ensenyament del disseny és comprendre la incertesa com un element de transformació urbana, la contribució dels processos de col.laboració i reflexió, i també per a estimular la comprensió dels rols dels actors en les pràctiques de disseny urbà. "(...) La interdisciplinarietat és una forma de resoldre problemes i respondre a les preguntes que no poden ser abordades i respostes per l'ús d'un únic mètode o enfocament (Klein). " Es pot dir que el procés d'integració del disseny urbà orientat per la interacció amb els usuaris en la solució de problemes, representa un intent important per establir una base comuna, fent ús de les aportacions de diferents disciplines. La interdisciplinarietat orientada a la pràctica del disseny urbà no és en si mateixa un productor de coneixement. Però es requereix reflexió i per tant pot utilitzar metodologies d'investigació. Algunes de les preguntes segueixen sent: - Com representar el treball interdisciplinari i quins actors admetem? - Com es representen els contextos i les funcions que intervenen en les decisions del projecte? - Com es defineix el mètode i la seva pedagogia, la seva formació i la seva avaluació? - Com funciona la diversitat d'interacció de coneixement per a operar en les estratègies urbanes? - Com estan representats els actors urbans en la praxi de l'ensenyament del disseny urbà? ____________________________________________ Como o desenho urbano é uma síntese integradora do território, a "visão" viria de exigir a colaboração de várias fontes de conhecimento, o conhecimento de diversos profissionais e a contribução dos usuários, e não profissionais. A representação dos atores envolvidos no projeto (que são entre outros profissionais, decisores e usuários urbanos) é uma parte da cultura de pesquisa e ensino do design urbano. A motivação para esta linha de trabalho na concepção da educação é compreender a incerteza como um elemento de transformação urbana, a contribuição dos processos de colaboração e reflexão, e para incentivar a compreensão dos papéis dos atores, na prática, desenho urbano. "(...) A interdisciplinaridade é uma forma de resolver problemas e responder as perguntas e as respostas não podem ser abordadas por um único método ou abordagem (Klein). " Poderiamos dizer que o processo de integração do desenho urbano direcionado a interação com usuários na resolução de problemas, representa uma importante tentativa de estabelecer uma base comum, utilizando-se as contribuições de diferentes disciplinas. A prática de projeto interdisciplinar orientado ao urbano não é em si um produtor de conhecimento. Mas isso requer pensamento e, portanto, podem usar as metodologias de investigação. Algumas questões permanecem: - Como tornar o trabalho interdisciplinar e quais os parceiros são contemplados? - Como fazemos para representar os contextos e funções envolvidas nas decisões do projeto? - Como definimos o método e o seu ensino, formação e avaliação? Como funciona a interação de diversos conhecimentos para operar nas estratégias urbanas? - Quais são os atores urbanos que estão representados na prática do ensino de design urbano?

Descàrregues

Publicades

2010-06-01

Com citar

Brandão, Pedro, and Antoni Remesar. 2010. “Interdisciplinarity - Urban Design Practice, a Research and Teaching Matrix”. on the w@terfront. Public Art.Urban Design.Civic Participation.Urban Regeneration, no. 16 (June):3-33. https://revistes.ub.edu/index.php/waterfront/article/view/18710.

Articles més llegits del mateix autor/a

1 2 3 4 > >>