Vol. 60 No 6 (2018): Espai Públic, Participació, Governança [ Video Número]