La funció docent en les pràctiques externes. Una anàlisi de les percepcions dels agents implicats per a la millora del model

Ana M. (Ana María) Novella Cámara, Marta Venceslao, Anna Forés Miravalles

Resum


Aquest article aborda la funció docent en les pràctiques externes del Grau d'Educació Social de la Universitat de Barcelona a partir de la percepció de cadascun dels agents implicats. Ens referim als tutors-centre, tutors-universitat i estudiants. Les pràctiques externes s'emmarquen en un model participatiu, reflexiu i dialògic, caracteritzat pel protagonisme de l'estudiant en el seu procés de formació. En aquest sentit, el treball s'inscriu en el marc d'una recerca que té per objecte analitzar la funció docent, amb el propòsit de millorar les condicions de l'aprenentatge i oferir un model formatiu de qualitat. Utilitzant la metodologia qualitatiu-comprensiva, hem identificat els elements que ens permeten formular algunes orientacions per millorar tant la funció docent, com per optimitzar el model de pràctiques. Aquest estudi ens permet concloure que aquest model vindria caracteritzat, principalment, per la coresponsabilitat i la reflexió “sobre”, “en” i “per a” l'acció formativa.


Paraules clau


Funció docent; Educació social; Pràctiques externes; Docència; Estudiants; Tutor-centre; Tutor-universitat

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2016.9.2925

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona