El ser, el conèixer i el saber fer: les competències del formador/a des de la modalitat formativa de les «Aules Obertes a la Professionalització (AOP)»

Begoña Piqué-Simón, Montserrat Payà-Sánchez, Núria Obiols-Suari

Resum


Durant els cursos acadèmics compresos del 2008 a 2012, i a dues assignatures de primer curs de l’antiga diplomatura i nou grau d’Educació Infantil, de la Universitat de Barcelona, es va implementar la modalitat d’AOP, basada en un treball conjunt entre universitat i centres escolars, i en la incorporació d’estratègies de pràctica reflexiva, per tal d’oferir la formació teòrico-pràctica necessària per al desenvolupament de la professió de mestre/a. Des d’aquest entorn d’aprenentatge s’ha pogut aprofondir en aquelles competències que l’estudiant universitari considera importants per a desenvolupar en l’exercici professional del mestre i ha portat, tant als mestres en actiu com al professorat universitari, a interrogar-se quina és la seva funció fonamental i com dur-la a terme. Aquest estudi es va realitzar en el marc de la recerca,«Aules obertes a la professionalització (AOP): anàlisi del seu impacte en la identitat i competències del formador» (REDICE 1002-29), de la que fou investigadora principal Begoña Piqué.

Aquest article ofereix les competències professionalitzadores més destacades per estudiants i mestres, així com les relacions que consideren adients d’establir entre coneixement teòric i coneixement pràctic, en el Grau d’Educació Infantil.

 


Paraules clau


Formació universitària; Educació Infantil; Competències professionalitzadores; Rol de formador/a

Text complet:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2013.6.1612

Enllaços refback

Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona