L’avaluació de competències a l’Educació Superior: el cas d’un màster universitari

Xavier Ma. Triadó i Ivern, Ma. Del Pilar (María del Pilar) Aparicio Chueca, Amal Elasri-Ejjaberi

Resum


La implantació de les competències és una tasca que ha anat incorporant-se paulatinament pels docents de la universitat espanyola amb l’entrada en vigor del EEES. Tot i això, encara s’està lluny d’aconseguir nivells òptims d’avaluació de les mateixes. Aquest article permet reflexionar sobre algunes bones practiques al respecte i sobre les dificultats i limitacions que apareixen en voler implementar un canvi en les metodologies docents, en el marc d’un màster universitari. Els resultats indiquen el grau en què s’han avaluat i adquirit tant les competències genèriques com especifiques en l’educació superior.

Paraules clau


Educació superior; competències genèriques i especifiques; avaluació de competències; resultats d’aprenentatge

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2013.6.1613

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona