Anàlisi del format del material educatiu per a la docència de l'estadística per a psicòlegs

Montserrat Freixa-Blanxart, Jaume Turbany-Oset, Amàlia Gordóvil-Merino, Joan Guàrdia-Olmos, Maribel Peró

Resum


L’objectiu del present treball va consistir en analitzar la valoració que realitzen els alumnes de l’assignatura Anàlisi de Dades en Psicologia dels diferents materials que tenen a la seva disposició pel procès d’ensenyança-aprenentatge d’aquesta matèria amb la finalitat última de poder facilitar a l’alumnat el material més adequat pel foment del seu treball autònom. Així doncs, es va administrar un qüestionari elaborat ad-hoc en el que es preguntava sobre el diferent tipus de material que els alumnes matriculats tenien a la seva disposició en aquesta assignatura en el primer semestre del curs acadèmic 2008-09, en concret es va treballar amb una mostra de 391 estudiants. Els resultats van mostrar que el material millor avaluat va ser el formulari de l’assignatura, el dossier de problemes i les seves solucions i les classes magistrals i pràctiques; d’altra banda, el material més basat en les noves tecnologies va ser el pitjor valorat (CD-Roms interactius, pàgines WEB, glossari generat pels alumnes en el campus virtual de l’assignatura).

Text complet:

PDF (Español)

Referències


Barrios, M.; Ferrer, R.; Freixa, M.; Guàrdia, J.; Peró, M. y Turbany, J. (2003). Utilización del espacio virtual como herramienta complementaria de enseñanza-aprendizaje. Póster presentado en el II Congreso de Enseñanza de la Psicología: Espacio Europeo de Educación Superior, 2003, octubre, Valencia, España.

Brooks, G.P. y Raffle, H. (2005). FISH: A new computer program for friendly introductory statistics help. Teaching Statistics, 27 (3), 81-88.

Bosco, A. (2008). De la supuesta relación entre tecnología e innovación educativa: ¿Cuándo las TIC mejoran la educación? Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 1 (1), 11-22.

Bozu, Z. e Imbernon, F. (2009). La carpeta docente como andamiaje para la formación de una práctica reflexiva en los profesores universitarios noveles. Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 2 (2), 61-73.

Christou, N. (2008). Enhancing the Teaching of Statistics: Portfolio Theory, an application of statistics in finance [Versión electrónica]. Journal of Statistics Education, 16 (3).

Dinov, I.D. y Christou, N. (2009). Statistics online computational resource for education. Teaching Statistics, 31 (2), 49-51.

Froelich, A.G.; Stephenson, W.R. y Duckworth, W.M. (2008). Assessment of materials for engaging students in statistical discovery [Versión electrónica]. Journal of Statistics Education, 16 (2) (online).

Guàrdia, J.; Freixa, M.; Turbany. J.; Cosculluela, A.; Peró, M.; Barrios, M. et al. (2002). Estudio sobre los factores que inciden en el rendimiento académico en la asignatura análisis de datos en Psicología. Metodología de las Ciencias del Comportamiento, volumen especial, 275 - 278.

Guàrdia, J.; Freixa, M.; Peró, M.; Turbany, J.; Cosculluela, A.; Barrios, M. et al. (2006). Factors related to the academic performance of students in the statistics course in Psychology. Quality & Quantity, 40 (4), 461-474.

Guàrdia, J.; Freixa, M.; Peró, M. y Turbany, J. (2006). Análisis de datos en Psicología. Madrid: DELTA Publicaciones

Guàrdia, J.; Freixa, M.; Peró, M. y Turbany, J. (2008). Análisis de datos en Psicología. 2ª edición. Madrid: DELTA Publicaciones. (ISBN: 987-84-92453-48-1, DL: M-48776-2008).

Guàrdia-Olmos, J.; Freixa-Blanxart, M.; Turbany-Oset, J. y Peró-Cebollero, M. (2008). Collaborative learning in the teaching of statistics in psychology: an alternative to traditional teaching. Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria, 1 (4), 96-106.

Guàrdia, J.; Peró, M.; Freixa, M.; de la Fuente, E.I.; San Luís, C.; Martí, E.; Lorenzo, U.; Barrios, M.; Turbany, J.; Rifà, X. y Lozano, L.M. (2008). Generación de un laboratorio de simulación estadística Pythia para el fomento del trabajo colaborativo autónomo de los estudiantes y la evaluación continuada individual. Actas del 5º Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovación, 2008, julio, Lérida, España.

Guàrdia, J.; Peró, M.; Freixa, M.; Turbany, J.; y Gordovil, A. (en prensa, 2008). Analysis of the Implications of Collaborative Work in Terms of Performance and Satisfaction among Students Registered in the Data Analysis in Psychology Course. Quality & Quantity.

Guàrdia, J.; Peró, M.; Freixa, M.; Turbany, J.; Barrios, M. y Gordóvil, A. (2009). Elaboración de material para el aprendizaje autónomo del alumno en Análisis de Datos en Psicología impartida en la Universidad de Barcelona. Actas del I Congreso de Docència Universitaria, 2009, julio, Vigo, España.

Guillén, M.; Alea, V.; Muñoz, C.; Soldevilla, C.; Torrelles, E.; Viladomiu, N. et al. (2001). Estadística Descriptiva Bàsica [CD-Rom] Barcelona: Edicions UB, Colección Team, 8.

Jiménez, M. (2009). La nau, proposta per navegar pels mitjans. Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 2 (2), 61-73.

Johnson, H. D.; Dasgupta, N.; Zhang, H. y Evans, M.A. (2009). Internet approach versus lecture and lab-based approach for teaching an introductory statistical methods course: students’ opinions. Teaching Statistics, 31 (1), 21-26.

Lesser, L.M. y Pearl, D.K. (2008). Functional fun in statistics teaching: resources, research and recommendations [Versión electrónica]. Journal of Statistics Education, 16 (3).

Peró, M.; Barrios, M.; Ferrer, R.; Freixa, M.; Galán, F.; Guàrdia, J. y Turbany, J. (2004). Análisis de la eficacia docente de los dossiers electrónicos para la enseñanza de la estadística. Actas del III Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació, 2004, julio, Gerona, España.

Peró, M.; Turbany, J.; Freixa, M.; Guàrdia, J.; Barrios, M.; Ferrer, R. et al. (2004). Evaluación de la implementación de un CD-Rom de estadística descriptiva en la asignatura de Análisis de Datos en Psicología. Metodología de las Ciencias del Comportamiento, Volumen especial, 485 – 490.

Ragasa, C.Y. (2008). A comparison of computer-assisted instruction and the traditional method of teaching basic statistics [Versión electrónica]. Journal of Statistics Education, 16 (1).

Schneiter, K. (2008). Two applets for teaching hypothesis testing [Versión electrónica]. Journal of Statistics Education, 16 (3).

Symanzik, J. y Vukasinovic, N. (2006). Teaching an introductory statistics course with CyberStats, an electronic textbook [Versión electrónica]. Journal of Statistics Education, 14 (1).

Tudor, G.E. (2006). Teaching introductory statistics online – satisfying the students. [Versión electrónica] Journal of Statistics Education, 14 (3).

Wiberg, M. (2009). Teaching statistics in integration with Psychology [Versión electrónica]. Journal of Statistics Education, 17 (1).
DOI: https://doi.org/10.1344/reire2009.2.3233Copyright (c) 2009

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona