Matesquizzes: un espai obert per a la creació i compartició de qüestionaris adaptatius per a l’aprenentatge de matemàtiques preuniversitàries

Marc Guinjoan Francisco, Joana Vilallonga Pons, Teresa Sancho Vinuesa

Resum


La creació, ús i compartició de recursos digitals en una comunitat docent poden esdevenir un dels elements clau per a la millora de la qualitat educativa. En aquest article es presenta la motivació, creació i ús d’un espai per al desenvolupament i publicació en obert d’una col·lecció de qüestionaris adaptatius digitals de matemàtiques amb avaluació automàtica, Matesquizzes, desenvolupat en el marc del projecte CIRAX. El propòsit d’aquesta iniciativa és doble: d’una banda, fomentar i donar suport a les persones que volen crear recursos d’aquest tipus i, d’una altra, facilitar-ne l’ús a tothom. Diversos són els aspectes que han facilitat el naixement d’una petita comunitat de professors interessats en la creació de Quizzes: el fet que els qüestionaris s’allotgin en una aula Moodle on hi estan avesats a treballar; la rendibilitat del sistema en tant que d’avaluació automàtica; l’adaptabilitat als diferents nivells d’aprenentatge i, per descomptat, el repte d’ampliar el rol docent més enllà de les classes presencials. La creació d’aquests qüestionaris s’ha portat a terme mitjançant la tecnologia WIRIS Quizzes (www.wiris.com/moodle) i WIRIS Adaptive Quizzes (www.wiris.com/en/adaptive-quiz), mòduls desenvolupats per l’equip de Maths for More que es troben totalment integrats en la plataforma Moodle. Actualment, el banc de recursos de Matesquizzes compta amb 29 qüestionaris adaptatius de Matemàtiques i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials. Després d’un període de test, necessari per provar l’aplicació i analitzar l’estratègia, l’objectiu és avançar en la consolidació d’una comunitat docent referent al món no només pels recursos docents que crea i desenvolupa sinó també per la seva acció docent.


Paraules clau


Recursos digitals; Matemàtiques en línia; Feedback automàtic; Qüestionaris adaptatius; Aprenentatge en línia.

Text complet:

PDF

Referències


[1] Badia, A., Monereo, A., Meneses, J., (2011) El profesor universitario: identidad profesional, concepciones y sentimientos sobre la enseñanza. VI Congreso Internacional de Psicología y Educación: Educación, aprendizaje y desarrollo en una sociedad multicultural. Valladolid (Spain).

[2] Baraniuk, R. (2008) Challenges and Opportunities for the Open Education Movement: A Connexions Case Study. Opening Up Education: The Collective Advancement of Education through Open Technology, Open Content, and Open Kwnoledge, T. Iiyoshy and M. S. V. Kumar (eds.), pp. 229-246, MIT Press.

[3] Calm Puig, R., Masià Fornos, R, Olivé Farré, C., Parés Marine, N, Pozo Montero, F., Ripoll i Missé, J., Sancho-Vinuesa,T. (2013) Wiris Quizzes: Un sistema de evaluación continua con feedback automático para el aprendizaje de matemáticas en línea. Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, 14(2), pp. 452-472. http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/revistatesi/article/view/10239/10683 [desembre 2014]

[4] CIRAX (2014) Crònica de la II Jornada CIRAX. http://www.cirax.cat/2014/08/26/cr%C3%B2nica-de-la-ii-jornada-cirax/ [novembre 2014]

[5] Declaración de Ciudad del Cabo para la Educación Abierta: Abriendo la promesa de recursos educativos abiertos (setembre, 2007) http://www.capetowndeclaration.org/translations/translations/spanish-translation [novembre 2014]

[6] Eixarch, R. (2011) Maths tools to enhance assessment platforms. eATP Europe Conference. Prague, Czech Republic, 2011. http://www.slideshare.net/wirismath/wiris-quizzes-presentation-at-eatp-conference [desembre 2014]

[7] Estela, M. R., Saà, J., Villalonga Pons, J. (2009) Wiris Quizzes. Assessing mathematics through Moodle quizzes. October, 2009. http://web.mit.edu/jsaa/www/papers/WQ.pdf [desembre 2014]

[8] European Commission (2013) Opening up Education: Innovative teaching and learning for all throgh new Technologies and Open Educational Resources. Communication from the Comission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committe of the Regions. Brussels 25-09-2013. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0654:FIN:EN:PDF [novembre 2014]

[9] Knight, P. T. (2005) El profesorado de Educación Superior. Formación para la excelencia. Narcea, Madrid.

[10] Marín Díaz, V. (2004) El conocimiento y la formación del profesorado universitario http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/6646/Conocimiento_y_formacion_profesorado.pdf?sequence=2 [novembre 2014]

[11] Marín Díaz, V. (2005) El desarrollo profesional del docente universitario a debate: factores que lo determinan. http://pedagogia.fcep.urv.cat/revistaut/revistes/desembre06aniversari/article02.pdf [novembre 2014]

[12] Mas Torelló, O. (2011) El profesor universitario: sus competencias y formación. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 15(3). http://www.ugr.es/~recfpro/rev153COL1.pdf [novembre 2014]

[13] McAvinia, C., Maguire, T. (2011) Evaluating The National Digital Learning Repository: New Models of Communities of Practice. The National University of Ireland Maynooth i Institute of Technologie, Tallaght. Aishe-J, 3(1).

[14] McGill, L. (2011) Approaches to Quality Assurance and Enhancement. UKOER Synthesis and Evaluation. https://oersynth.pbworks.com/w/page/29749093/Pilot%20Phase%20Quality%20Issues [novembre 2014]

[15] Meyer, E. T. (2011) Splashes and Ripples: Synthesizing the Evidence on the Impact of Digital Resources. London. JISC. http://ssrn.com/abstract=1846535 [novembre 2014]

[16] Mora, A., Merida, E., Eixarch, R. (2011) Random Learning Units Using WIRIS Quizzes in Moodle. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 42(6), pp. 751-763.

[17] Peña Calvo, J. V. (2012) Desarrollo profesional del docente universitario. Histodidáctica. Enseñanza de la historia. Didáctica de las ciencias sociales. 19 de març 2012. http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=60:desarrollo-profesional-del-docente-universitario&catid=15&Itemid=103 [novembre 2014]

[18] Sancho-Vinuesa, T. (2013) Espacios virtuales de compartición y colaboración entre docentes: Un camino hacia la mejora de la calidad docente. Congreso Iberoamericano de Aprendizaje Mediado por Tecnología (CIAMTE).

[19] Sancho-Vinuesa, T., Estela Carbonell, M. R., Villalonga Pons, J., Sánchez-Bonvehí, C. (2014a) Anàlisi de l’experiència CIRAX: diagnosi i línies de futur. http://www.cirax.cat/app/download/8612869994/Ana%CC%80lisi+de+l%27experie%CC%80ncia+CIRAX+-+diagnosi+i+li%CC%81nies+de+futur.pdf?t=1414573188 [novembre 2014]

[20] Sancho-Vinuesa, T., Estela Carbonell, M. R., Sànchez Bonvehí, C., Villalonga Pons, J. (2014b) Higher Education Academic Staff: Professional Identity and Sense of Community as the Key to Enhancing Teaching Quality. The Culture of Sharing Educational Resources in the Catalan University System. Proceedings of the 6th International Conference on Computer Supported Education, pp.105-110.

[21] Sancho-Vinuesa, T., Estela Carbonell, M. R., Villalonga Pons, J., Sánchez-Bonvehí, C. (2014c) Opening up an interuniversity collaboration among Catalan university academic staff. The case of CIRAX pilot experience. 2014 Frontiers in Education Conference, pp. 2218-2225.

[22] Snow-Gerono, J. (2005) Professional development in a culture of inquiry: PDS identity the benefits of professional learning communities. Teaching and Teacher Educaction, 21, pp. 241-256.

[23] Salinas, J. (1999) Rol del profesorado universitario ante los cambios de la era digital. Grup de Tecnologia Educativa de la Universitat de les Illes Balears. Caracas, juliol 1.999. http://www.uib.es/depart/gte/rol.html [novembre 2014]

[24] Sánchez Núñez, J. A. (2001) El desarrollo profesional del docente universitario. Revista Universidades, 22, juliol-desembre 2001. http://www.udual.org/CIDU/Revista/22/DesarrolloProfesional.htm [novembre 2014]

[25] White, D., Manton, M. (2011) OER: The value of reuse in higher education. JISC-funded OER Impact Study, University of Oxford.

[26] White, D., Warren, N. (2011) Open Educational Resources: The value of reuse in higher education. JISC-funded OER Impact Study, University of Oxford.

[27] Wiley, D. (2010) L’obertura com a catalitzador per a la reforma de l’ensenyament. Educause. http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/9601/6/Wiley_EDUCAUSE2010_Obertura.pdf.txt [novembre 2014]

[28] Zabalza, M. A. (2009) Ser profesor universitario hoy. La Cuestión Universitaria, 5, pp. 69-81. http://www.lacuestionuniversitaria.upm.es/web/grafica/articulos/imgs_boletin_5/pdfs/LCU5-7.pdf [novembre 2014]
DOI: https://doi.org/10.1344/RIDU2015.7.5

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona