Eina per a l'elaboració del TFG en un entorn estadístic mitjançant Moodle ("book")

Susana Marín Feria, Francisco Llorente Galera, Elena Rico Gómez, Margarita Carrillo López, Salvador Torra Porras

Resum


L'objectiu de l'article és presentar un treball d'innovació docent, realitzat per un grup de professors del Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB (DOI: 10.1344 / 401.000002955), consistent en la producció de un llibre de Moodle per a donar suport a aquells estudiants d'ADE (Administració i Direcció d'Empreses) que s'enfronten, al final dels seus estudis, al repte de realitzar la seva TFG (Treball de Fi de Grau). Està especialment dissenyat per a aquells que tenen pensat realitzar un TFG en el qual les tècniques estadístiques vagin a tenir un paper rellevant en el contingut del seu estudi. Efectivament, constatada la manca de coneixements que manifesten molts d'aquests estudiants sobre el procés a seguir a l'hora d'elaborar un treball d'investigació d'una certa entitat, com ho és el TFG, i l'ansietat que aquesta situació els genera, es va decidir produir aquest recurs docent, accessible sense cost des de la plataforma Moodle amb la qual els estudiants ja estan familiaritzats i que, a més, té l'avantatge afegit de disposar d'una sèrie d'eines auxiliars interessants que poden potenciar encara més la utilitat del material.

El llibre ve a ser un manual, que es va pretendre concís i pràctic, per resoldre airosament la qüestió del TFG de principi a fi: des de la producció de la idea clau del treball (des de la definició del tema), passant per la generació / recollida de dades i la seva posterior anàlisi, i per la imprescindible extracció de conclusions, fins a l'etapa final de redacció de la memòria i presentació pública del treball que implica també la confecció d'un pòster.

De forma paral·lela al llibre es van elaborar una sèrie de qüestionaris per mesurar: i) els coneixements previs dels estudiants sobre el tema, ii) els coneixements adquirits després de l'ús del material i iii) la valoració per part dels estudiants del recurs. No obstant això, encara no és possible avaluar en quina mesura l'eina ha estat útil a aquells per la qual es va crear: el període docent 2017-2018, és el primer curs acadèmic en què es posa el material a disposició de l'alumnat. A final de curs serà possible realitzar ja una primera anàlisi de les dades proporcionades per aquests qüestionaris.


Paraules clau


TFG; ADE; Tècniques d'Anàlisi Estadística; Llibre de Moodle

Text complet:

PDF (Español)

Referències


Comisió de TFG de la Facultad d’Economia i Empresa (2015). Normativa de Treball de Final de Grau de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Aprobada por la Comissió Académica de la Facultat en Julio del 2012. Modificada por la misma Comisión el 15 de Octubre de 2015.

Facultat d’Economia i Empresa (2016). Instruccions per a l’elaboració del Treball de Final de Grau. Curs 2016-17.

Facultat d’Economia i Empresa (2016). Orientacions de les Tutories de Treball de Final de Grau. Curs 2016-17.

Marín, S., et al. (2017). Introducción a la Investigación – TFG. http://hdl.handle.net/2445/110067. Dipòsit Digital UB. (DOI: 10.1344/401.000002955).
DOI: https://doi.org/10.1344/RIDU2018.10.10

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona