Posicionament multivariant de les expectatives d'estudiants graduats, professors i empresaris mitjançant components principals categòrics

Autors/ores

  • Manuela Alcañiz Universitat de Barcelona (UB)
  • Oscar Claveria
  • Salvador Torra Porras

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDU2016.8.9

Paraules clau:

Competències, Expectatives, Universitat, Enquesta, Posicionament multivariant, Components principals categòrics (CATPCA)

Resum

El present article analitza les percepcions i les expectatives dels graduats universitaris, els professors i els empresaris pel que fa a l’adquisició de competències, des d’una òptica multivariant. Amb aquest objectiu es comparen les competències i habilitats desenvolupades durant els estudis universitaris (percepcions), i les que s’exigeixen als estudiants graduats per tal d’incorporar-se al mercat laboral (expectatives). L’estudi es basa en una enquesta realitzada entre llicenciats i acadèmics de la Universitat de Barcelona, i empresaris catalans. A partir de l’anàlisi estadístic efectuat, es detecta l’existència d’un desajust entre la percepció sobre les competències desenvolupades i les expectatives sobre el nivell necessari per incorporar-se al mercat laboral. S’observa a més com les diferències varien en funció del col·lectiu analitzat. A partir dels indicadors sintètics creats, es detecta que el grau superior de discrepància per les diferents competències analitzades es dóna entre els empresaris.

Biografies de l'autor/a

Manuela Alcañiz, Universitat de Barcelona (UB)

Professora Titular d'Universitat. Dept. d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola. Coordinadora del Grup d'Innovació Docent Consolidat per la UB "Anàlisi de Dades en Economia i Empresa".

Riskcenter-IREA

 

 

Oscar Claveria

Associate professor of Statistics and Econometrics, University of Barcelona. Research fellow at the Research Institute of Applied Economics (AQR-IREA). His research focuses on time series analysis and tendency surveys.

Salvador Torra Porras

Associate professor of Statistics and Econometrics, University of Barcelona. Research fellow at the Riskcenter research group. His research focuses on finance, artificial intelligence and neuronal econometric methodology.

Referències

[1] Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (2003) Guia d’avaluació externa de la transició al mercat laboral: Comitès específics per titulacions. Generalitat de Catalunya, Barcelona.

[2] Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2004) Competencias específicas de formación disciplinar y profesional. ANECA, Madrid.

[3] Alba-Ramírez, A. (1993) Mismatch in the Spanish labor market: overeducation? The Journal of Human Resources, 28(2), pp. 259-78.

[4] Alcañiz, M., Claveria, O., Riera, C. (2014) Competencias en educación superior desde tres perspectivas diferentes: estudiantes, empleadores y académicos. Revista Iberoamericana de Educación, 66(2), pp. 1-19.

[5] Chevalier, A., Lindley, J. (2009) Overeducation and the skills of UK graduates. Journal of the Royal Statistical Society: Series A, 172, pp. 307-337.

[6] Di Pietro, G., Urwin, P. (2006) Education and skills mismatch in the Italian graduate labour market. Applied Economics, 38(1), pp. 79-93.

[7] Gifi, A. (1990) Nonlinear multivariate analysis. Department of Data Theory, Leiden.

[8] Grande, I., Abascal, E. (2005) Análisis de encuestas. ESIC, Madrid.

[9] Green, F., McIntosh, S. (2007) Is there a genuine under-utilization of skills amongst the over-qualified? Applied Economics, 39(4), pp. 427-439.

[10] Heijke, H., Meng, C., Ris, C. (2003) Fitting to the job: the role of generic and vocational competencies in adjustment and performance. Labour Economics, 10(2), pp. 215-229.

[11] Linting, M., Meulman, J.J., Groenen, P.J.F., Van der Koojj, A.J. (2007) Nonlinear principal components analysis: Introduction and application. Psychological Methods, 12(3), pp. 336-358.

[12] Martín, M., Rabadán, A.B., Hernández, J. (2013) Desajustes entre formación y empleo en el ámbito de las Enseñanzas Técnicas universitarias: la visión de los empleadores de la Comunidad de Madrid. Revista de Educación, 360(1), pp. 244-267.

[13] Mavromaras, K., McGuinness, S., O’Leary, N., Sloane, P., Wei, Z. (2013) Job Mismatches and Labour Market Outcomes: Panel Evidence on University Graduates. Economic Record, 89, pp. 382-395.

[14] McMillan, J.H., Schumacher, S. (2005) Investigación educativa. Pearson Addison Wesley, Madrid.

[15] Meulman, J.J. (1998) Optimal scaling methods for multivariate categorical data analysis. SPSS White Papers.

[16] Munroe, T., Westwind, M. (2009) What makes Silicon Valley tick? The ecology of innovation at work. Nova Vista Publishing, New York.

[17] Paganini, R. (2009) Una introducción a Tuning Educational Structures in Europe. La contribución de las universidades al proceso de Bolonia. Publicaciones de la Universidad de Deusto, Bilbao.

[18] Roberson, M.T., Carnes, L.W., Vice, J.P. (2002) Defining and measuring student competencies: A content validation approach for business program outcome assessment. Delta Pi Epsilon Journal, 44(1), pp. 13-24.

[19] Salas, M. (2003) Educación superior y mercado de trabajo. Grupo Editorial Universitario, Granada.

Descàrregues

Publicades

2016-01-30

Número

Secció

Articles

Articles més llegits del mateix autor/a