Mitjançant els nostres ulls. L'observació de la dinàmica de l'aula universitària i del treball en equip com a instrument de formació de l'alumnat i estratègia per a la pràctica reflexiva del professorat

Virginia Pérez-Sostoa Gaztelu-Urrutia, Itziar Rekalde Rodríguez

Resum


Aquesta experiència d’innovació docent és el fruit del treball iniciat al llarg del curs acadèmic 2010/11 en l’assignatura Formación y Actualización de la función pedagógica, de la titulació de Pedagogia i que s’ha estès al llarg dels cursos 2011/12 i 2012/13, havent-se incorporat en aquest darrer curs en l’assignatura Formación de formadores, del grau de Pedagogia, que pren, en certa mesura, el relleu a l’anterior assignatura en extinció. El treball s’ha dut a terme en el grup d’alumnes que realitzen els seus estudis tant en euskara com en castellà, ja que disposen d’un programa docent compartit i d’un desenvolupament del mateix i seguiment de l’alumnat comú, fruit d’un treball cooperatiu Aquest treball pretén ajudar en el disseny, desenvolupament i avaluació de la competència transversal de treball en equip, aprofundint en un dels possibles instruments de generació d’informació com és l’observació, a partir de la que poden interpretar-se les dinàmiques que es generen dins l’aula universitària. Els objectius que es plantegen són els següents: descriure el procés de construcció cooperativa de l’instrument d’observació per part de l’alumnat, explicar la seva implementació a l’aula i finalment, rescatar els aprenentatges que es deriven d’aquesta experiència, tant en el procés de construcció com d’implementació, de qui observa i del grup classe, com de les docents. En aquesta experiència posem de manifest les evidències descobertes i dels reptes plantejats de cara al futur.

Paraules clau


Treball en equip, observació d’aula, competències

Text complet:

PDF (Español)


DOI: https://doi.org/10.1344/105.000001863

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona