Evaluació contínua i rendiment acadèmic: Una anàlisi interdisciplinària

Xavier Fageda, Rosa Nonell

Resum


L’avaluació contínua (AC) és una de les eines bàsiques que configuren l’ensenyament centrat en l’aprenentatge de l’estudiant. Aquest treball pretén avaluar l’impacte de l’AC en el rendiment acadèmic utilitzant com a base el procés d’anàlisi iniciat en el grup d’innovació docent TRANSEDU de la Universitat de Barcelona. A través de l’estudi descriptiu i analític de les següents assignatures: Art i  Història (Grau d’Història de l’Art); Bioquímica i Microbiologia Industrial (grau de Biotecnologia); Desenvolupament comunitari (Grau de Pedagogia); Fonaments de Mecànica (Grau de Física); Informació i Societat (Grau de Biblioteconomia); Política Econòmica d’ Espanya (Grau d’Economia) i Tècniques Instrumentals (Grau de Farmàcia), s’han anat identificant els elements que configuren l’AC a les diferents assignatures per tal d’elaborar posteriorment un marc que ajudi a definir els principis que faciliten el procés d’AC. Un cop realitzat aquest procés, s’ha de dur a terme un estudi qualitatiu dels elements identificats i una anàlisi empírica que permeti establir l’impacte dels esmentats elements sobre el rendiment acadèmic.


Paraules clau


Avaluació contínua; rendiment acadèmic

Text complet:

PDF (Español)


DOI: https://doi.org/10.1344/RIDU2014.6.1

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona