L'avaluació de la competència "treball en equip" dels estudiants universitaris

Autors/ores

  • Georgina París Mañas Departament de Pedagogia i Psicologia. Universitat de Lleida.
  • Oscar Mas Torelló Departament de Pedagogia Aplicada. Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Cristina Torrelles Nadal Departament de Pedagogia i Psicologia. Universitat de Lleida.

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDU2016.8.10

Paraules clau:

Competència, Treball en equip, Autoavaluació, Coavaluació

Resum

El present article té com a objectiu avaluar la competència de treball en equip dels estudiants universitaris, per detectar les seves potencialitats i debilitats. Per a això s'ha contactat amb 180 estudiants procedents de diferents graus universitaris configurant així una mostra de caràcter no probabilístic. El procés metodològic d'aquesta investigació consisteix en una autoavaluació i una coavaluació entre els membres pertanyents a un mateix equip de treball i l'instrument de recollida de les dades és la Rúbrica RUTE-Rúbrica de Treball en Equip. Aquesta avaluació multiactors té una doble aplicació: d'una banda, s'avalua el subjecte a partir de la informació proporcionada pels companys de l'equip, aquest procés és conegut com coavaluació; i d'altra banda, és el propi subjecte qui autoavalua la seva competència de treball en equip, conegut aquest com l'autoavaluació. Els resultats mostren que els estudiants universitaris destaquen per la seva implicació en els èxits de l'equip, per la sensació de pertinença dins l'equip i la seva capacitat per anticipar-se als problemes i trobar una solució de consens. No obstant això, altres dimensions de la competència com la coordinació entre tots els membres, la flexibilitat, l'adaptabilitat i la participació són elementes per millorar.

Biografies de l'autor/a

Georgina París Mañas, Departament de Pedagogia i Psicologia. Universitat de Lleida.

Oscar Mas Torelló, Departament de Pedagogia Aplicada. Universitat Autònoma de Barcelona.

Cristina Torrelles Nadal, Departament de Pedagogia i Psicologia. Universitat de Lleida.

Referències

[1] Baker, D.P., Hovarth, L., Campion, M., Offerman, L., Salas, E. (2005) Le cadre conceptual du travail d’équipe de l’EIACA. En: Murray, T.S., Clermont, Y., Binkley, M. (Eds.) Measuring Adult Literacy and Life Skills: New Frameworks for Assessment, pp. 89-552.

[2] Brey, A., Innerarity, D., Mayos, G. (2009) La Societat de la Ignorància i altres assaigs. Libros-infonomia, Barcelona.

[3] Cannon-Bowers, J., Tannenbaum, S.I, Salas, E., Volpe, C.E. (1995) Defining team competencias and establishing team training requirements. En: Guzzo, R., Salas, E. (Eds.) Team Effectiveness and Decision Making in Organizations, pp. 330-380. Jossey-Bass, San Francisco.

[4] Cohen, S.G., Bailey, D.E. (1997) What makes teams work: Group effectiveness research from the shop floor to the executive suite. Journal of Management, 23(3), pp. 239-290.

[5] Dalessio, A.T. (1998) Using multisource feedback for employee development and personnel decisions: Practice and methods for performance management. CA: Jossey-Bass, San Francisco.

[6] Dyer, D.J. (1984) Team research and team training: a state-of-the-art review. En: Muckler, F.A. (Ed.) Human Factors Review, pp. 285-323. Human Factors Society, Santa Monica.

[7] Echeverría, B., Isus, S., Martínez, P., Sarasola, L. (2008) Orientación profesional. UOC, Barcelona.

[8] Ellis, A.P.J., Bell, B.S., Ployhart, R.E., Hollenbeck, J.R., Ilgen, D.R. (2005) An evaluation of generic teamwork skills training with action teams: effects on cognitive and skill-based outcomes. Personnel psychology, 58, pp. 641-672.

[9] Gámez-Montalvo, M.J., Torres-Martín, C. (2012) Las técnicas de grupo como estrategia metodológica en la adquisición de la competencia de trabajo en equipo de los alumnos universitarios. Journal for Educators, Teachers and Trainers, 4, pp. 14-25.

[10] Gibson, C.B., Kirkman, B.L. (1999) Our past, present and future in teams: the role of human resource professional in managing team performance. En: Kraut, A.I., Korman, A.K. (Eds.) Evolving practices in human resources management: Responses to a changing world of work, pp. 90-117. Jossey-Bass, San Francisco.

[11] Gil, F., Rico, R., Sánchez-Manzanares, M. (2008) Eficacia de equipos de trabajo. Papeles del Psicólogo, 29, pp. 25-31.

[12] González Romà, V. (2008) La innovación en los equipos de trabajo. Papeles del Psicólogo, 29, pp.32-40.

[13] Guzzo, R.A., Dickson, M.W. (1996) Teams in organizations: recent research on performance and effectiveness. Annual Review of Psychology, 47, pp. 307-338.

[14] Guzzo, R.A., Shea, G.P. (1992) Group performance and intergroup relations in organizations. En: Dunnette, M.D., Hought, L.M. (Eds.) Handbook of Industrial and Organizational Psychology, 3, pp. 269-313.

[15] Hackman, J.R. (1987) The design of work teams. En: Lorsch, J.W. (Ed.) Handbook of Organizational Behavior, pp. 315-342. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

[16] Hollenbeck, J.R., DeRue D.S., Guzzo, R. (2004) Bridging the gap between I/O research and HR practice: Improving team composition, team training and team task design. Human Resource Management, 43, pp. 353-366.

[17] Ilgen, D.R., Hollenbeck, J.R., Johnon, M., Jundt, D. (2005) Teams in Organizations: From Input- Process Output Models to IMOI models. Annual Review Psychology, 56, pp.517-543.

[18] Kayes, A.B., Kayes D.C., Kolb, D.A. (2005) Experiential learning in teams. Simulation and Gaming, 36(3), pp. 330-354.

[19] Kozlowski, S.W.J., Ilgen, D.R. (2006) Enhancing the efectiveness of work groups and teams. Psychological Science in the Public Interest, Supplement, 7(3), pp.77-124.

[20] Lévy-Leboyer, C. (2000) Feedback de 360º. Gestión 2000, Barcelona.

[21] Marks, M.A., Sabella, M.J., Burke, C.S., Zaccaro, S.J. (2002) The impact of cross training on team effectiveness. Journal of Applied Psychology, 87, pp. 3-13.

[22] Maylett, T., Riboldi, J. (2007) Using 360º feedback to predict performance. Training + Depvelopment, 61(9), pp. 48-52.

[23] Méhaut, P. (1999) Formación, competencias, aprendizajes: premisas para los nuevos modelos. Revista Europea de Formación Profesional, 18, pp. 3-8.

[24] O’Neil, H.F., Jr., Chung, G.K.W.K., Brown, R. (1997) Use of networked simulations as a context to measure team competencies. En: H. F. O’Neil, Jr. (Ed.) Workforce readiness: Competencies and assessment, pp. 411-452. : Erlbaum, Mahwah, NJ.

[25] Park, S., Henkin, A.B., Egley, R. (2005) Teacher team commitment, teamwork and trust: Exploring associations. Journal of Educational Administration, 43(5), pp.462-479.

[26] Planas, J. (2005) El papel de la empresa en la formación de los trabajadores en España. Revista de Educación. Ministerio de Educación y Ciencia, Septiembre-Diciembre, 338, pp. 125-144.

[27] Rousseau, V., Aubé, C., Savoie, A. (2006) Teamwork behaviors: A review and an integration of frameworks. Small Group Research, 37(5), pp.540-570.

[28] Rousseau, V., Aubé, C., Chiocchio, F., Boudrias, J., Morin, E.M. (2008) Social interactions at work and psychological health: The role of leader-member exchange and work group integration. Journal of Applied Social Psychology, 38(7), pp.1755-1777.

[29] Ruíz-Corbella, M., de Rivas Manzano, R. (2015) Los valores vinculados a la competencia del trabajo en equipo en entornos virtuales de aprendizaje. Un estudio en la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador). Revista Complutense de Educación, 26(3), pp.759-780.

[30] Sáiz, M.I., Gómez, G.R. (2011) Aprendizaje autónomo y trabajo en equipo: reflexiones desde la competencia percibida por los estudiantes universitarios. Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado, 14(4), pp. 73-85.

[31] Salas, E., Burke, C.S., Cannon-Bowers, J.A. (2000) Teamwork: Emerging principles. International Journal of Management Reviews, 2(4), pp. 339-356.

[32] Stevens, M.J., Campion, M.A. (1994) The knowledge, skill, and ability requirements for teamwork: Implications for human resource management. Journal of Management, 20, pp. 503-530.

[33] Tannenbaum, S.I., Salas, E., Cannon-Bowers, J.A. (1996) Promoting team effectiveness. En: West, M.A. (Ed.) Handbook of work group psychology, pp. 503-529. John Wiley y Sons, Londres.

[34] Torrelles, C. (2011) Eina d’avaluació de la competència de treball en equip. Tesis doctoral.

[35] Torrelles, C., Coiduras, J.L., Isus, S., Carrera, X., París, G., Cela, J.M. (2011) Competencia de trabajo en equipo: definición y categorización. Revista de currículum y formación del profesorado, 15(3), pp. 329-344.

[36] Torrelles, C., París, G., Sabrià, B., Alsinet, C. (2015) Assessing teamwork competence. Psicothema, 27(4), pp. 354-361.

[37] Viles, E., Jaca, C., Campos, J., Serrano, N., Santos, J. (2012) Evaluación de la competencia de trabajo en equipo en los grados de ingeniería. Dirección y Organización, 46, pp. 67-75.

[38] Wood, L., Hassell, A., Whitehouse, A., Bullock, A., Wall, D. (2006) A literature review of multi-source feedback systems within and without health services, leading to 10 tips for their successful design. Medical teacher, 28(7), pp. 185-191.

[39] Yukl, G (2010) Leadership in Organizations. 7th edn. Pearson Education, London.

Descàrregues

Publicades

2016-01-30

Número

Secció

Articles