Aportacions a l'm-learning mitjançant Twitter

Autors/ores

  • Joan Domingo Peña Departamento de ESAII (Enginyeria de Sistemes, Automática i Informàtica Industrial) Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya, UPC
  • Joan Segura Casanovas Departamento de ESAII (Enginyeria de Sistemes, Automática i Informàtica Industrial) Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya, UPC

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDU2016.8.12

Paraules clau:

Internet, Xarxes socials, Microblogging, Twitter, M-learning

Resum

Es fa una revisió d'algunes de les activitats que es poden fer amb l'aprenentatge mitjançant telèfons mòbils intel·ligents (smartphones) utilitzant, concretament, la xarxa social Twitter, així com una visió del que és i ha estat Twitter. Posteriorment, es presenten i justifiquen els beneficis de sis aportacions directes dels autors en aquesta línia, després d'haver utilitzat al llarg de quatre cursos acadèmics, fet que suposa vuit edicions d'una assignatura, en ser d'impartició quadrimestral i haver treballat amb més de dos mil estudiants en aquest període. Es donen indicacions i detalls de com dur a terme aquestes activitats, així com la forma de valorar-les. Es conclou amb l'opinió dels estudiants cap a aquest tipus de tasques i les competències que amb elles es faciliten.

Referències

[1] Barseghian, T. (2011) 28 Creative Ideas for Teaching with Twitter. Disponible en: http://ww2.kqed.org/mindshift/2011/07/08/28-creative-ideas-for-teaching-with-twitter/ [Consultado el 15 de diciembre de 2015].

[2] Dahseo (2015) Los 10 Factores SEO más importantes. Disponible en: http://www.dahseo.com/blog/factores-seo-importantes/ [Consultado el 15 de diciembre de 2015].

[3] Domingo, J., Martínez, H., Gomariz, S., Gámiz, J. (2014) Some limits in peer assessment. Journal of technology and science education, 4(1), pp. 12-24. Disponible en: htp://dx.doi.org/10.3926/jotse.90

[4] Domingo, J., Segura, J., Durán, J.L., Grau, A., Bolea, Y. (2013) Debats via Twitter. En: Bones Pràctiques Docents (p.156). UPC / Institut de Ciències de l’Educació, Barcelona. Disponible en: http://www.ice.upc.edu/ca/elements-interns/jid/2014/BPDUPC2013.pdf [Consultado el 15 de diciembre de 2015].

[5] España. Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. (BOE, núm. 42, Sec. I. Pág. 17187-17191). Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/18/pdfs/BOE-A-2009-2740.pdf [Consultado el 15 de diciembre de 2015].

[6] Oakley, B., Felder, R.M., Brent, R., Elhajj, I. (2004) Turning Student Groups into Effective Teams. J. Student Centered Learning, 2(1), pp. 9-34. Disponible en: http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/Papers/Oakley-paper%28JSCL%29.pdf [Consultado el 15 de diciembre de 2015].

[7] Viñas, M. (2011) 18 formas de enseñar y aprender con Twitter en el aula TIC. Disponible en: http://www.totemguard.com/aulatotem/2011/03/18-formas-de-ensenar-y-aprender-con-twitter-en-el-aula-tic/ [Consultado el 15 de diciembre de 2015].

[8] Williams, R.S. (2002) Future of Education = Technology + Teacher. En: VISIONS 2020, Transforming Education and Training Through Advanced Technologies. Disponible en: http://prea2k30.scicog.fr/ressources/accesfichier/29.pdf [Consultado el 15 de diciembre de 2015].

Descàrregues

Publicades

2016-01-30

Número

Secció

Articles