Desenvolupament de competències i docència de coneixements històrics en graus universitaris fora de l’àmbit de la Història

Yolanda Blasco Martel, Jordi Ibarz Gelabert, Paola Lo Cascio, Oscar Monterde, Marc Maynou Felker

Resum


Les assignatures que desenvolupen coneixements històrics han arribat a ser transversals en moltes titulacions no específicament històriques. El coneixement del passat permet desenvolupar un conjunt de competències en diverses titulacions com Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Sociologia, Ciències Polítiques... Això ofereix nous reptes a la docència de continguts històrics. En aquest cas volem treballar l'experiència amb les assignatures d'història dirigides a tres graus que s'imparteixen a la Universitat de Barcelona. Aquestes assignatures tenen molts continguts en comú, tot i que les competències específiques i transversals de les mateixes no coincideixin totalment. Això permet reflexionar sobre: a) les possibilitats que té una assignatura d'història a diferents graus per desenvolupar competències, b) la visió sobre la flexibilitat que ofereix el coneixement històric que permet contextualitzar diferents problemes que afecten el món professional, i c) l'adquisició i avaluació de les competències transversals a la UB. En el treball s'analitzen els programes d’aquestes assignatures, les competències que es desenvolupen i l'experiència docent. L'objectiu últim és explorar quines són les habilitats que els estudis d'aspectes històrics permeten adquirir a estudiants de graus no relacionats amb els propis de la disciplina.

Paraules clau


Competències transversals; Història; Profesionalització; Transdisciplinarietat; Metodologies docents.

Text complet:

PDF (Español)

Referències


Alsina, J., Boix, R., Burset, S., Buscà, F., Colomina, R.M., Garcia, À., Mauri, T., Pujolà J.T., Sayós, R. (2010) Avaluació per competències a la universitat: les competències transversals. Quaderns de Docència Universitaria, Universitat de Barcelona.

Becker, G. (1964) Human Capital. University of Chicago Press, Chicago.

European Commission/EACEA/Eurydice (2015) The European higher education area in 2015: Bologna Process implementation report. Publications Office of the European Union, Luxemburgo.

European Commission (2012) The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report.

González, J., Wagenaar, R. (ed). (2003) Tuning Educational Structures in Europe. Informe Final Fase I. Universidad de Deusto, Bilbao.

Mora, J.G. (2011) Formando en Competencias: ¿Hacia un Nuevo Paradigma? (Colección documentos CYD No. 15/2011).

Sayós Santigosa, R. (coord.) (2014) Las competencias transversales en las titulaciones de Grado de la Universidad de Barelona. Octaedro, Barcelona.

Schultz, T. (1961) Investment in Human Capital. The American Economic Review, 51(1), pp. 1-17.
DOI: https://doi.org/10.1344/RIDU2019.11.7

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona