Desenvolupament de competències i docència de coneixements històrics en graus universitaris fora de l’àmbit de la Història

Autors/ores

  • Yolanda Blasco Martel Departament d’Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial Facultat d’Economia i Empresa Universitat de Barcelona
  • Jordi Ibarz Gelabert Departament d’Història i Arqueologia (Secció Contemporània) Facultats de Filosofia i de Geografia i Història Universitat de Barcelona
  • Paola Lo Cascio Departament d’Història i Arqueologia (Secció Contemporània) Facultats de Filosofia i de Geografia i Història Universitat de Barcelona
  • Oscar Monterde Departament d’Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial Facultat d’Economia i Empresa Universitat de Barcelona
  • Marc Maynou Felker Departament d’Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial Facultat d’Economia i Empresa Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDU2019.11.7

Paraules clau:

Competències transversals, Història, Profesionalització, Transdisciplinarietat, Metodologies docents.

Resum

Les assignatures que desenvolupen coneixements històrics han arribat a ser transversals en moltes titulacions no específicament històriques. El coneixement del passat permet desenvolupar un conjunt de competències en diverses titulacions com Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Sociologia, Ciències Polítiques... Això ofereix nous reptes a la docència de continguts històrics. En aquest cas volem treballar l'experiència amb les assignatures d'història dirigides a tres graus que s'imparteixen a la Universitat de Barcelona. Aquestes assignatures tenen molts continguts en comú, tot i que les competències específiques i transversals de les mateixes no coincideixin totalment. Això permet reflexionar sobre: a) les possibilitats que té una assignatura d'història a diferents graus per desenvolupar competències, b) la visió sobre la flexibilitat que ofereix el coneixement històric que permet contextualitzar diferents problemes que afecten el món professional, i c) l'adquisició i avaluació de les competències transversals a la UB. En el treball s'analitzen els programes d’aquestes assignatures, les competències que es desenvolupen i l'experiència docent. L'objectiu últim és explorar quines són les habilitats que els estudis d'aspectes històrics permeten adquirir a estudiants de graus no relacionats amb els propis de la disciplina.

Biografia de l'autor/a

Yolanda Blasco Martel, Departament d’Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial Facultat d’Economia i Empresa Universitat de Barcelona

PhD in Economic History, Universitat de Barcelona (UB). Associate Lecturer of Economic and Business History, UB. Banking and Financial History; Social Networks and Business History.

Referències

Alsina, J., Boix, R., Burset, S., Buscà, F., Colomina, R.M., Garcia, À., Mauri, T., Pujolà J.T., Sayós, R. (2010) Avaluació per competències a la universitat: les competències transversals. Quaderns de Docència Universitaria, Universitat de Barcelona.

Becker, G. (1964) Human Capital. University of Chicago Press, Chicago.

European Commission/EACEA/Eurydice (2015) The European higher education area in 2015: Bologna Process implementation report. Publications Office of the European Union, Luxemburgo.

European Commission (2012) The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report.

González, J., Wagenaar, R. (ed). (2003) Tuning Educational Structures in Europe. Informe Final Fase I. Universidad de Deusto, Bilbao.

Mora, J.G. (2011) Formando en Competencias: ¿Hacia un Nuevo Paradigma? (Colección documentos CYD No. 15/2011).

Sayós Santigosa, R. (coord.) (2014) Las competencias transversales en las titulaciones de Grado de la Universidad de Barelona. Octaedro, Barcelona.

Schultz, T. (1961) Investment in Human Capital. The American Economic Review, 51(1), pp. 1-17.

Descàrregues

Publicades

2019-01-30

Número

Secció

Articles